"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-28

Pedagogiskt pris till ekonomisk historiker och nationalekonom

NYHET Helén Strömberg, ekonomisk historia, och Tomas Sjögren, nationalekonomi, tilldelas båda den samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris. Prissumman är på 25 000 kronor var, och priset delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 27 maj.

Helén Strömberg har en förmåga att förklara det svåra på ett enkelt sätt, och hon är ofta efterfrågad för att hålla populärvetenskapliga föreläsningar. Under många år har hon arbetat för att synliggöra studenterna, och i det arbetet har hon lyft fram att lärarrollen innebär både en pedagogisk och en ledande funktion. Studenternas utvärderingar visar att de är mer än nöjda med hennes lärarinsatser vid olika kurser och moment.

Under de senaste fyra åren har Helén Strömberg lett arbetet med att införa en modell för lärarlagsarbete för lärare vid institutionen för ekonomisk historia, men också för lärare från andra institutioner. Lärarlagsarbetet har bland annat ökat möjligheterna att följa upp studenter som inte klarat av hela kurser, något som ökar studenternas trygghet. För lärarna har det inneburit en möjlighet till bättre framförhållning och planering av undervisningen. Förutom vid institutionen för ekonomisk historia, har Helén Strömberg under flera år arbetat vid Kvinnovetenskapligt forum och undervisat vid institutionen för omvårdnad.

Tomas Sjögren värderar forskning och undervisning lika mycket i sitt arbete. Han förbereder omsorgsfullt sina kurser, funderar över aktuella tillämpningar och sätter sig in i kursernas kunskapsområden. Han ägnar också mycket tid till att arbeta igenom hur kurserna ska läggas upp när det gäller litteratur, undervisnings- och examinationsformer. Tomas Sjögren började undervisa i nationalekonomi år 1993 samtidigt som han bedrev doktorandstudier. Han disputerade år 1998, och har efter det undervisat på alla grundutbildningsnivåer och på forskarutbildningen. Just nu vikarierar han som universitetslektor, och fördelar sin tid mellan undervisning och forskning.

Prissumman är på 25 000 kronor, och priset delas ut till Helén Strömberg och Tomas Sjögren vid Umeå universitets vårpromotion lördagen den 27 maj.

För mer information, kontakta:
Helén Strömberg, institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet, tel: 090- 786 76 54, e-post: helen.stromberg@ekhist.umu.se

Tomas Sjögren, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, tel: 090-786 99 94, e-post: tomas.sjogren@econ.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson