"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-13

Pedagogiskt pris till lärare i etnologi och museologi

NYHET Humanistiska fakultetens pedagogiska pris går i år till Ann Cristin Winroth, universitetslektor i etnologi och museologi, institutionen för kultur och medievetenskaper. Priset är på 20 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets vårhögtid den 2 juni 2012.

Ann Cristin Winroth undervisar på programmet för museer och kulturarv, kulturanalysprogrammet, samt fristående kurser i museologi och etnologi. Ann Cristin Winroth får priset för en undervisande verksamhet som präglas av pedagogisk förnyelse och för sin förmåga att skapa och upprätthålla en koppling mellan teori och praktik i det pedagogiska arbetet.

I motiveringen står även att ”… inom ramen för hennes undervisning genomförs studiebesök och övningar där studenterna ges möjlighet att tillämpa kursinnehållet i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv… i sin undervisning genomför hon övningar som har en direkt koppling till studenternas kommande arbetsmarknad. Karriärplanering är således en självklar del av pedagogiken.”

Ann Cristin Winroth, 1958, är född och uppväxt i Älvdalen. Efter gymnasiet och ett år som utbytesstudent i Tyskland blev det fortsatta studier i tyska i Uppsala. 1982 började hon på kulturvetarlinjen vid Umeå universitet. Via olika projektarbeten på bl. a Bildmuseet, kulturfestivalen Korsväg, båda i Umeå och en tid i Göteborg, kom hon tillbaka till Umeå 1997 för studier i etnologi och konst. Hon doktorerade 2004 med avhandlingen Boteberättelser, en etnologisk studie av boteprocesser och det omprövade patientskapet. Sedan 2005 är hon lektor i etnologi, kulturanalys och museologi. För Ann Cristin Winroth är det centralt att studenterna ska kunna utveckla sin egen kapacitet och att de får möjlighet att förstå hur teoribegrepp verkligen fungerar som verktyg vid analysarbete. Med god administration som grund ser hon väl förberedda seminarier som den ultimata undervisningsformen.

Hennes nuvarande forskning har fortsatt handlat om egenvård och alternativa perspektiv på kropp och hälsa och även islandshästens sociala och kulturella betydelser i nutid.

Priset är på 20 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets vårhögtid den 2 juni 2012.

Priskommittén har bestått av följande representanter från humanistiska fakulteten: Lotta Vikström, prodekan, Maria Löfgren, utbildningsledare och Patrik Wallström, utbildningsbevakare.

Kontaktuppgifter för pristagaren Ann Cristin Winroth:
anncristin.winroth@kultmed.umu.se
tel. +46 90 786 57 25

Redaktör: Per Melander