"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-09

Pedagogiskt pris till lärare i filosofi

NYHET Humanistiska fakultetens pedagogiska pris går i år till Lars Lindblom, universitetslektor, filosofi, institutionen för idé- och samhällsstudier. Han får priset för en undervisande verksamhet som präglas av pedagogisk förnyelse och för sin förmåga att skapa och upprätthålla en koppling mellan teori och praktik i det pedagogiska arbetet.

Lars Lindblom undervisar bland annat på kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys där han väsentligen har bidragit till att utveckla kursen "Politisk filosofi" samt skapat och utvecklat kurserna "Modern politisk filosofi" och "Filosofi och samhällsanalys".

Lars Lindblom har återkommande fått betydligt över genomsnittet i studentutvärderingarna där hans ämneskunskaper, pedagogiska förmågor och hjälp till studenter att applicera det de lär sig i politisk filosofi på dagsaktuella politiska diskussioner, har framhållits. 

I motiveringen står även att "... Lars har avsevärt stärkt grundutbildnings anknytning till arbetsmarknaden. Bland annat har han arrangerat en studieresa med besök på arbetsplatser för filosofistudenter - något som varit mycket uppskattat och resulterat i att en filosofistudent i höst för första gången kommer att göra praktik på ett företag.
Lars har också i de kursutvecklingsuppdrag han genomfört i dialog med studenter sett till att nya kurser är sådana att de förbereder studenterna för uppdrag - praktikplatser, examensarbeten, eller arbete - efter studierna.

Lars har dessutom på ett betydande sätt bidragit till undervisningen på forskarutbildningsnivå, dels för humanistiska forskarskolan, dels för den licentiatforskarskola som är placerad vid institutionen."

Priset är på 20 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets vårhögtid den 1 juni 2013.

Priskommittén har bestått av prodekan Lotta Vikström och studeranderepresentant Sebastian Andersson.

Redaktör: Per Melander