"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-26

Pedagogiskt pris till lärare i litteraturvetenskap

NYHET Humanistiska fakultetens pedagogiska pris går i år till Elisabeth Hästbacka och Anders Persson, båda lektorer i litteraturvetenskap vid institutionen för kultur och medievetenskaper. Det får priset för sitt pedagogiska engagemang i och utanför föreläsningssalen, sitt prestigelösa samarbete samt öppna hållning mot både varandra och studenterna.

Elisabeth Hästbacka och Anders Persson     Foto: Per Melander, UmU

Hästbacka och Persson har varit verksamma som universitetslärare sedan 1980-talet. De har under många år lagt grunden för, och utvecklat, den litteraturvetenskapliga grundutbildningen vid Umeå universitet och på senare år också lärarutbildningens svenskämne.

Hästbacka och Persson arbetar ständigt tillsammans, från idé till genomförande i föreläsningssal. De är sinnebilden av ett lärarpar, där summan blir starkare än delarna och kan förmå skapa goda lärmiljöer trots att resurserna är få och tiden knapp.

Framförallt har deras innovativa pedagogiska förmåga kommit till uttryck när det gäller synergieffekterna mellan det teoretiska ämnet litteraturvetenskap och den konstnärligt-vetenskapliga utbildningen i kreativt skrivande, Skapande svenska.

Hästbacka och Persson har utvecklat nya metoder och undervisningsupplägg i skärningspunkten mellan litteraturvetenskapliga och konstnärliga tillvägagångssätt. De visar i sin verksamhet hur skrivandet och läsandet av skönlitteratur hänger ihop, hur de fördjupar varandra och utgör fortsättningar på varandra – och hur de båda är uttryck för ett tänkande om skönlitteratur som är teoretiskt och praktiskt på samma gång.

Studentgrupp efter studentgrupp vittnar om hur Anders och Elisabeths prestigelösa samarbete och öppna hållning mot både varandra och studenterna skapar ett rum för ett lärande som är prövande och reflexivt. De tar varandra på djupaste allvar vilket också smittar av sig på de kollegor som har förmånen att dela arbetsplats med dem.

Många forskarstuderande vittnar om Anders och Elisabeths betydelse för att de alls velat ägna sig åt litteratur. Liknande vittnesmål kommer från alumner som idag arbetar med alltifrån förlag, litteraturfestivaler, högskoleprov till egna författarskap.

Som lärare är Anders och Elisabeth utmärkta förebilder för alla de svensklärare de möter såväl i ämnesfördjupande som didaktiska och verksamhetsförlagda moment. De är också förebilder för kollegor genom sitt sätt att bedriva litteraturforskning i föreläsningssalen – oupphörligt nyfikna, lyssnande och beredda att ompröva sina tidigare erfarenheter.

Kontakt:

Elisabeth Hästbacka, +46 90 786 77 13, 
elisabeth.hastbacka@littvet.umu.se

Anders Persson, +46 90 786 54 58, 
anders.persson@littvet.umu.se

Redaktör: Per Melander