"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-11

Pedagogiskt pris till lärare i turism

NYHET Roger Marjavaara, universitetslektor i kulturgeografi, tilldelas den samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2012. Priset på 30 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 2 juni.

Roger Marjavaara undervisar framför allt i turism och är sedan flera år ansvarig för turismprogrammet vid Umeå universitet. Han får priset för sitt engagemang för ämnesområdet och sin pedagogiska förmåga som visar sig i hög utbildningskvalitet och studenters uppskattning.

I prismotiveringen står att ”…Roger Marjavaara uppvisar en stor bredd i sitt engagemang för högkvalitativ utbildning. Som programordförande driver han ett kontinuerligt utvecklingsarbete, vilket omfattar såväl utbildningsinnehåll som pedagogiska verktyg och författande av läromedel. Roger har också visat ett särskilt engagemang när det gäller studenternas anställningsbarhet och samverkan med det omgivande samhället.”

Roger Marjavaara föddes 1972 i Luleå och växte upp i Pajala i Tornedalen. Han var tidigt intresserad av olika typer av mänsklig mobilitet, och år 1994 flyttade han till Kalmar för att studera på turismprogrammet. Efter några år inom turismbranschen påbörjade han forskarutbildningen i kulturgeografi vid Umeå universitet, och hans avhandling från 2008 handlar om ifall fritidshusturismen i attraktiva områden leder till att lokalbefolkningen trängs undan. Efter disputationen blev han anställd som universitetslektor i kulturgeografi, och arbetar idag som lärare och forskare i ämnet.

Roger Marjavaara undervisar särskilt om flygtransporter och shopping- och charterturism. En av hans främsta drivkrafter i det pedagogiska arbetet är att på ett konkret och personligt sätt göra det ibland obegripliga begripligt. Tillsammans med två kolleger har han också nyligen skrivit en lärobok om turismen i Sverige.

Hans forskning handlar om fritidshusturism och fenomenets betydelse för utvecklingen av landsbygden. Under senare tid har han även intresserat sig för andra typer av mobilitet, såsom migration samt platsanknytning och mobilitet i samband med dödsfall.

Den samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris på 30 000 kronor delas ut vid universitetets vårpromotion den 2 juni.

Foto: Mattias Pettersson

För mer information, kontakta:

Roger Marjavaara institutionen för geografi och ekonomisk historia Umeå universitet Telefon: 090-786 7159
E-post: roger.marjavaara@geography.umu.se

Pressbild

Redaktör: Camilla Bergvall