"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-11

Pedagogiskt pris till lärarutbildare

NYHET Lärarhögskolans pedagogiska pris som årligen delas ut för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelas i år Monika Diehl. Hon arbetar som adjunkt vid den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Monika Diehl har mångårig erfarenhet som lärare och kursutvecklare inom lärarutbildningen. Hon får priset för att hon i detta sammanhang visat på ett mycket stort engagemang och en pedagogisk förmåga. Monika har även visat på ett föredömligt pedagogiskt ledarskap i såväl utvecklings- som planeringsarbete för de stora lärarlag som under hennes ledning arbetat i lärarutbildningens kurser. Hennes professionella förhållningssätt och förmåga att utveckla ett fruktbart samarbete med de i lärarutbildningen medverkande institutionerna har varit av särskilt stor betydelse vid utformandet av kurser inom den nya lärarutbildningen. Monika har visat ett stort intresse och engagemang i mötet med studenter. Hennes kursutvärderingar visar på mycket nöjda studenter.

Monika Diehl (född 1963) är uppvuxen i Trelleborg och flyttade senare till Umeå där hon gick mellanstadielärarutbildningen. Hon har varit anställd vid pedagogiska institutionen sedan 2003. Monika arbetar i huvudsak inom lärarutbildningen, men hon är även verksam på polisutbildningen och psykologprogrammet. De frågor som intresserar Monika är utvecklandet av lärarprofessionen och de kompetenser som hon anser vara avgörande för yrkesutövandet. Här kan till exempel nämnas frågor om ledarskap, grupprocesser, socialisation, specialpedagogik och relationer.

Priset är på 25.000 kronor och delas ut vid universitetets vårhögtid den 2 juni 2012. I samband med det håller även pristagaren en föreläsning.

Priskommittén bestod av biträdande rektor för Lärarhögskolan Maj-Lis Hörnqvist, universitetslektor Catarina Rudälv och studeranderepresentant Joakim Skogberg.

För mer information, kontakta:

Namn: Monika Diehl, pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Mobilnummer: 0027(0)715503108

eller

Namn: Simon Wolming, pedagogiska institutionen, Umeå universitetMobilnummer: 076-824 7478

Redaktör: Eva Stoianov