"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-01

Pekplattor ett stöd för afasigruppen

NYHET Pekplattor och andra digitala verktyg kan bli viktiga hjälpmedel för personer med afasi. I ett forskningsprojekt vid Umeå universitet prövas hur it och digitala hjälpmedel kan stötta deras behov i vardagen.

Varannan vecka får personer med afasi möta forskare vid Umeå universitet för att pröva hur ny teknik kan underlätta deras vardag. Många av deltagarna har en språklig funktionsnedsättning som gör det svårt att kunna uttrycka sig och förstå talat språk. För afasigruppen är det därför av stort värde att delta i forskningsprojektet för att pröva olika former av it-stöd.

När gruppen samlas en dag i januari får de ta emot nya pekplattor som de kan ta hem och börja använda. Genast när pekplattorna delas ut blir det ett ivrigt tryckande och användande av dem. Forskarna visar de olika funktionerna och inom gruppen kommenteras hela tiden nya upptäckter.

– Det är de som är våra experter och kan säga till om vad som är bra och vad som är dåligt med teknik, säger forskningsledare Eva Lind Waterworth. Hon är mycket imponerad av deltagarnas frimodighet och deras stora intresse av att lära sig ny teknik.

– Jag är mest glad och stolt över att det här projektet är så användardrivet. Deltagarna är krävande på ett mycket positivt sätt. Det är det som driver teknikutvecklingen här, fortsätter Eva Lind Waterworth, som är professor vid institutionen för Informatik.

Ta fram hjälpmedel

Med bland deltagarna finns Hildur Lindqvist, ordförande i Afasiföreningen Västerbotten, och studieledare för gruppen.

– För oss att det viktigt att det finns några som är intresserade av vår funktionsnedsättning och vill ta fram hjälpmedel, säger Hildur Lindqvist.

Internationellt deltagande

Under mötet deltar även internationella representanter från Spanien, Frankrike, Italien, Unger, Polen och Finland som vill se hur afasigruppen kan påverka teknikutvecklingen och inspirera forskarna i Umeå att utveckla nya hjälpmedel.

De internationella gästerna ingår tillsammans med Umeåforskarna i EU-projektet SILHOUETTE, som syftar till att identifiera och dela med sig av erfarenheter och kunskaper om hur it kan användas för att personer med funktionsnedsättningar och äldre skall kunna bibehålla ett aktivt och socialt liv.

Forskarna Annakarin Nyberg, Eva Lind Waterworth testar ny teknik tillsammans med afasigruppen.

Redaktör: Mikael Hansson