"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-29

Per-Åke Rosvall har utsetts som Sveriges representant vid Cedefop

NYHET Per-Åke Rosvall, docent på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, har utsetts som Sveriges representant vid Cedefop’s (European Centre for the Development of Vocational Training). Tillsammans med 120 andra deltagare, bland annat myndighetspersoner och forskare, kommer han att vara med och diskutera möjligheter och hinder för framtida yrkesutbildning inom EU.

Text: Kenneth Ekström

Cedefop är ett organ inom EU som utvärderar och jämför yrkesutbildningar inom EU och samarbetsländer. Man försöker också förutse möjligheter och hinder för yrkesutbildningar och diskuterar policy, som ibland får betydelse för hur svenska myndigheter utformar sin policy för yrkesutbildningar.

 

Per-Åke säger om sina arbetsuppgifter i Cedefop att: Vi kommer framförallt att diskutera hur yrkesutbildningar bör utformas och vad de bör innehålla i framtiden för att möta krav på en föränderlig arbetsmarknad.

Vad tror du att du kan bidra med? Genom flera projekt har jag studerat gymnasieskolans yrkesutbildning och är väl insatt i både möjligheter och hinder. De flesta länder inom EU organiserar sin yrkesutbildning på olika vis där Sverige mer utgår från skolbaserad undervisning i jämförelse med många andra länder. Här kan jag bidra med exempel på för- och nackdelar med en sådan organisation.

Utmaningar i yrkesutbildningen

Det finns många utmaningar inom detta område. För det första behöver yrkesutbildningarnas status höjas. Det finns också ett behov av att utforma ett innehåll som inte har för kort ”bäst-före-datum” på en föränderlig arbetsmarknad men som samtidigt motsvarar arbetsmarknadens nuvarande behov. Till det kommer ett behov av att utbilda kompetenta lärare som både kan hantera studietrötta elever och motiverade elever. Till exempel är oftare elevsammansättningen mer heterogen vid gymnasieskolans yrkesprogram än de högskoleförberedande, vilket ställer särskilda krav på pedagogisk kompetens.