"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-30

Personalvetarstudenter uppmärksammas för uppsats om kompetensförsörjningen i krympande kommuner

NYHET Elin Larsson och Jannike Carlsson, tidigare studenter på Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet har fått årets ledarskapsstipendium från fackförbundet Vision för uppsatsen ”Man kan va’ bäst på att vara liten också”.

Visions ledarskapsstipendium delas ut varje år till uppsatser som behandlar ledarskap och förutsättningar för gott ledarskap. Stipendiet delas ut till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Vinnaren belönas med 20 000 kronor.Elin och Jannike har gjort en kvantitativ studie av personalchefers uppfattning om kompetensförsörjning i krympande kommuner. Så här skriver juryn i sin motivering:
"Uppsatsen berör ett mycket angeläget ämne och stor utmaning för välfärdssverige - hur krympande kommuner ska klara att kompetensförsörja sina organisationer. Författarna har på ett föredömligt sätt beskrivit vad kommunerna står inför och hur personalcheferna i studien ser på det. I sin diskussion lyfter författarna fram potentialen i ett ökat och mer strategiskt samarbete mellan kommuner runt kompetensförsörjningen. Uppsatsen kan på sätt vara ett bra underlag för kommunledningarna i berörda kommuner att gemensamt styra och leda mot en stärkt kompetensförsörjning. Uppsatsen kan också fungera som inspiration för andra kommuner i liknande situationer. Tillgång till rätt kompetens och utbildad arbetskraft för att klara den ökande professionaliseringen är avgörande om vi ska säkra välfärden i hela Sverige!Läs nyheten på Visions hemsida