"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-22

Personcentrerad hälso- och sjukvård i en digital tid

NYHET Torsdagen den 25 mars kommer WASP-HS, ett nationellt forskningsprogram som utforskar artificiell intelligens och samhälle, att vara värd för en onlinekonferens om personcentrerad hälso- och sjukvård i en digital tid.

Text: Mikael Hansson

– WASP-HS referensmöten är ett viktigt verktyg för tvärvetenskaplig interaktion mellan forskare och offentliga och privata organisationer för att lära av varandra och diskutera utmaningar och möjligheter till samarbete. Visionära men ändå realistiska tillämpningar av AI på hälso- och sjukvårdsutmaningar är personcentrerade och kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Det är också något som är kärnan i WASP-HS, säger Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet och programdirektör för WASP-HS.

Huvudtalare är Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren, som inleder dagen med en föreläsning. Deltagarna i mötet samlas därefter till fyra olika rundabordssamtal om personcentrerad vård, artificiell intelligens och biomedicinsk data och robotik i kliniska miljöer.

– Vi hoppas att detta möte kan sätta artificiell intelligens och biovetenskap i ett nytt ljus med deltagare från både industrin och den akademiska världen inom exempelvis teknik, medicin, datavetenskap, sociologi, filosofi och organisationsstudier, säger Francis Lee, forskningsledare inom WASP-HS och docent i teknik och social förändring vid Chalmers universitet i Göteborg.

Under mötets fyra rundabordssamtalen tas följande diskussioner upp:

Harmonisering av olika patientdata för personcentrerad vård

Samtalet leds av Ericka Johnson, professor, Institutionen för tematiska studier (TEMA), Linköpings universitet, och Katherine Harrison, universitetslektor, Institutionen för tematiska studier (TEMA), Linköpings universitet.

Data i biomedicin och AI: de dolda utmaningarna

Samtalet leds av Francis Lee, docent i teknik och social förändring vid Chalmers, och Magnus Boman, professor, avdelningen för programvara och datorsystem, KTH.

Medborgares perspektiv på personcentrerad AI för förebyggande av sjukdomar

Samtalet leds av Helena Lindgren, professor, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, och Ingeborg Nilsson, professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

Social robotik och pålitlig interaktion mellan människa och robot inom sjukvården

Samtalet leds av Ginevra Castellano, professor i intelligenta interaktiva system, Institutionen för informationsteknik, Uppsala universitet, och Katie Winkle, postdoktor i Digital Futures, avdelningen för robotik, perception och lärande, KTH.

 

Om WASP-HS:

WASP-HS initierades av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som investerar upp till 660 miljoner svenska kronor under tio år för tvärvetenskaplig forskning där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

De forskningsprojekt som ryms inom WASP-HS berör utmaningar och effekter av kommande teknikförändringar samt bidrar till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Det fokuserar särskilt på potentiella etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

 

För mer information, kontakta gärna: