"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-18

Personuppgiftslagen är tandlös! – Få företag vet hur den ska hanteras

NYHET Fyra studenter inom projektet UmeåLive har testat hur företag tillämpar personuppgiftslagen, PuL. Av totalt 34 företag som deltog i undersökningen, lämnade bara sex ut kompletta personuppgifter. – PuL är en tandlös lag som behöver moderniseras, säger Fredrik Nilsson, en av studenterna vid Umeå universitet.

Syftet med lagen är att skydda människors personliga integritet när det gäller lagring och behandling av personuppgifter. Hur personuppgifter hanteras kommer att bli allt viktigare när både marknadskrafter och teknikutveckling vill hitta nya vägar till ökad försäljning, och det blir allt vanligare med riktade kampanjer utifrån konsumenters shoppingvanor. Enligt PuL 26§ är företag skyldiga att kostnadsfritt lämna ut alla personuppgifter som rör den sökande en gång per år. Men hur efterföljs lagen?

Fyra studenter i UmeåLives studentpool har under våren försökt få ut registerutdrag från företag där de själva är kunder. 34 företag kontaktades, och totalt ställdes 55 förfrågningar. Av dessa svarade bara sex företag korrekt enligt samtliga fyra punkter i PuL 26§, något som betyder att bara 17 procent av företagen vet hur personuppgifter ska hanteras lagenligt.
– Många företag verkar tro att personuppgifter bara är namn, personnummer och adress. Andra lagrade uppgifter fick jag inte ut, och det är de uppgifterna som är intressanta, säger Sara Simonsson.

Testet visar att det är svårt att få ut samtliga personuppgifter som finns hos företagen.
– Det är märkligt att finns så mycket okunskap om en lag som har funnits i över tio år. Företagen har sällan några rutiner för hur registerutdrag till privatpersoner ska hanteras, anser Agnetha Frick.

De företag som bäst följer PuL finns i bank- och försäkringsbranschen. Där finns tydliga rutiner om hur personuppgifter ska hanteras, och alla uppgifter lämnades ut inom den lagstadgade tiden en månad. Bland de sämsta företagen återfinns de som svarar med att skicka skärmdumpar av förstasidan till kundregistret, utan att den personliga informationen går att nå. Ett annat dåligt alternativ är att hänvisa till hemsidor med kundinloggning.
– Två gånger har jag fått ett lösenord skickat till en hotmail-adress, och det är ju inte säkert att det är jag som står bakom den. Det känns väldigt osäkert hur mina uppgifter behandlas av företagen, säger Emma Hellström, som också syns på bilden.

Mer information om projektet

Kontakta UmeåLives studenter:

Agnetha Frick
Mobil: 070-270 25 13

Emma Hellström
Mobil: 070-652 48 20

Fredrik Nilsson
Mobil: 070-347 08 26

Sara Simonsson
Mobil: 070- 209 81 15

Kontaktperson UmeåLive:

Ingela Hjulfors Berg Mobil: 070-231 93 22 Telefon: 090-786 63 72
E-post: ihb@cs.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall