"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-19

Pest och pandemier, mindfulness och snus

NYHET Pesten och andra pandemier, dödsrisker för funktionshindrade, snus och snusande, mindfulness, medicinsk kunskapsproduktion, med mera, i nya numret av Tidskriften Kulturella perspektiv.

Britta Lundgren

Tidskriften Kulturella Perspektiv har utkommit med ett temanummer, nr 1/2015, om Medicinsk humaniora.

Gästredaktör är Britta Lundgren, som koordinerar ett nätverk för medicinsk humaniora i Umeå.

Numret innehåller en inledning med en diskussion om vad medicinsk humaniora är och kan vara och därefter följer sju artiklar skrivna av forskare vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

Några av artiklarna presenteras vid en temadag om medicinsk humaniora den 24 februari kl 13.00 – 16.30 i hörsal E, Humanisthuset.

Redaktör: Per Melander