"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-02

Pestbakterier tacklar immunförsvaret med proteiner

NYHET Under medeltiden gjorde pesten slut på i genomsnitt var tredje person. Fortfarande drabbas människor runt om i världen av denna sjukdom som går under namnet ”svarta döden”. Sara C. Schesser Bartra, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat två viktiga proteiner som pestbakterien använder sig av för att orsaka sjukdomen.

Yersinia är ett samlingsnamn på en grupp bakterier, där den mest känd är Yersinia pestis, bakterien som orsakar böld- och lungpest. Bland andra Yersiniabakterier finns Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis som sprids via infekterade livsmedel eller förorenat vatten och kan ge akut diarré, kräkningar och magsmärtor.
– Jag har använt pest som ett modellsystem för att studera infektioner. Resultaten kan också lära oss mer om hur andra bakterier orsakar sjukdom, berättar Sara C. Schesser Bartra.

Pest uppvisar mycket en mycket hög dödlighet om den inte behandlas snabbt. Sjukdomen sprids via bett av pestsmittade loppor och ger akut hög feber, huvudvärk och förstoring av lymfkörtlar – bölder – nära loppbettet. Bakterierna når dessutom ofta lungorna och ger då upphov till lunginflammation. Därför kan patienten också bli väldigt smittsam via luftvägarna – lungpest. Pest sprids än i dag i många regioner i världen och kan dessutom användas som bioterroristiskt vapen.

Sara C. Schesser Bartrahar i sin avhandling studerat två proteiner som Y. pestis använder sig av för är kunna orsaka sjukdom. Det ena proteinet, Ail, är absolut nödvändigt för att bakterien ska kunna undgå dödliga attacker från immunförsvaret, i den del som kallas komplementsystemet. Detta system är kroppens första försvarslinje mot sjukdomsframkallande mikroorganismer och finns i blod och vävnader. Sara C. Schesser Bartrahar visat att Ail behövs för att Y. pestis ska kunna orsaka sjukdom i den millimeterkorta rundmasken C. elegans, som hon använt som modellorganism.

Det andra proteinet som Sara C. Schesser Bartra studerat är OmpA. Detta protein är viktigt för att både Y. pestis och Y. pseudotuberculosis ska kunna överleva inuti makrofager, celler i immunsystemet som har till uppgift att identifiera och oskadliggöra kroppsfrämmande mikroorganismer. Sara C. Schesser Bartra har också visat att OmpA regleras av ett litet RNA som kallas Mica. Hennes arbete banar väg för kommande studier om vilken roll yttre membranproteiner har för att orsaka sjukdom.

Avhandlingen är e-publicerad på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33956

Onsdagen den 3 juni försvarar Sara C. Schesser Bartra, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln ”Outer membrane proteins of Yersinia pestis; Ail and OmpA.”. Disputationen äger rum kl 10.00 i Major Groove, molekylärbiologi.
Fakultetsopponent är professor Virginia Miller, Department of Genetics, University of North Carolina, Chapel Hill, U.S.A.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sara C. Schesser Bartra Telefon: 073-0983287
E-post: sara_bartra@hotmail.com

Redaktör: Karin Wikman