"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-30

Peter Sköld vill bidra till EU:s arktiska politik vid högnivåmötet i Umeå

NYHET Denna vecka genomförs EU:s arktiska forum med EU-kommissionärer och utrikesministrar i Umeå. En av talarna är professor Peter Sköld, som säger att naturresurser, klimat och kommunikationer står högt på agendan. Han hoppas att mötet ska innebära höjda ambitioner i de arktiska frågorna.

Text: Jonas Lidström, Per Melander

Den Europeiska Unionens intresse för Arktis och arktisk politik har vuxit sig starkare på senare år.

En gemensam arktisk policy antogs av Europaparlamentet 2017. I september 2018 genomfördes EU:s första arktiska forum i Bryssel. Och årets upplaga av det arktiska forumet har EU-kommissionen valt att förlägga till Umeå, som ur det geopolitiska perspektivet tillhör EU:s arktiska region.

- Det betyder att EU egentligen för första gången lämnar Bryssel när man sätter upp det här arrangemanget. Att man då väljer Umeå i Västerbotten betyder att vi har funnit vår plats på den arktiska kartan!

Det säger Peter Sköld, som är professor och föreståndare vid Umeå universitets arktiska centrum, Arcum.

Peter Sköld om EU Arctic Forum i Umeå 3-4 oktober 2019

Naturresurser och storpolitik i botten

Under många år har Peter Sköld följt hur de arktiska frågorna ökat i betydelse och intresse inom den internationella politiken:

- EU har naturligtvis sina särskilda intressen i Arktis. En del av det handlar om naturresurser. Men det handlar också om att utveckla kommunikationerna, de tekniska lösningarna. Och att kunna utnyttja i Europeiska Arktis i det storpolitiska sammanhanget.

- Då ska man komma ihåg att det egentligen är Sverige och Finland som är EU:s arktiska länder, påpekar Peter Sköld.

Han menar att denna utveckling ger EU:s nordligaste stater bra kort på hand att för att kliva fram och spela en mer framträdande roll.

Forskare tar plats på den politiska arenan

För Peter Sköld och hans kollegor inom Arcum är EU-mötet i Umeå en chans att bidra med kunskap till politiska beslutsfattare:

- Det är nu sju år sedan vi inrättade vårt arktiska centrum. Vår tanke och vår förhoppning var att vi skulle bli en viktig aktör på den akademiska arenan, men också på den större arenan som innefattar politiker och andra beslutsfattare: Så blir det inte minst när vi nu kan välkomna det här arrangemanget till Umeå Universitet.

Forumet främst ett tillfälle att diskutera

Värdar för EU Arctic Forum är EU-kommissionens vice ordförande Federica Mogherini, kommissionären Karmenu Vella och Sveriges nytillträdda utrikesminister Ann Linde.

Utifrån sina erfarenheter av liknande möten på hög internationell nivå har Peter Sköld en ganska tydlig bild av vad det arktiska forumet i Umeå kan leda till.

- Det är högt uppsatta personer som kommer hit till Umeå. När de framträder så ska man nog inte förvänta sig att de levererar vare sig långt gångna löften eller nyheter som man inte är insatt i tidigare. Men det kommer det bli en otroligt intressant diskussion. Vi kommer att få höra hur EU förhåller sig till det arktiska frågorna, säger Peter Sköld.

Hans förhoppning är att EU tydligt ska markera att Arktis är av en ökande politisk betydelse. Och att politiken behöver och värdesätter den kunskap och de bidrag som forskarna och universiteten kan bidra med:

- Och inte minst på Umeå Universitet!  

Inbjuden att medverka i huvudprogrammet

Sedan 2018 är Peter Sköld styrelseordförande för samarbetsorganet University of The Arctic, som samlar 200 universitet, institut och andra organisationer. Under senare år har han ägnat allt mer tid åt att representera och föra fram akademiska perspektiv i internationella politiska sammanhang. Vid EU Arctic Forum i Umeå medverkar Peter Sköld i en paneldebatt med rubriken ”Connecting the Arctic”.

- De övriga deltagarna kommer nog att uppehålla sig vid frågor som hur man kan gräva kablar genom oceanerna och kommunicera via satellitsystem och mycket annat spännande, säger han med ett leende.  

- Jag själv kommer att prata om hur vi knyter samman människorna genom att samarbeta i forskningen, genom att ha ett starkt arktiskt råd och genom att mötas på plats, genom utbytesprogram och genom samarbeten i undervisning, säger Peter Sköld.

Mer om mötet på regeringens webbplats
Mer om mötet på EU:s webbsida