"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Umeå universitet och Arktis

Den Arktiska regionen och dess utmaningar är ett starkt fokusområde för Umeå universitet. Vår unika bredd gör oss till en viktig kunskapskälla.

Norra Sverige, Sápmi och den arktiska regionen genomgår stora förändringar av kultur, klimat, hälsa och livsvillkor.

Umeå universitets geografiska läge ger oss unika möjligheter att bidra med ny kunskap av global betydelse.

Arktis ur en vidare vinkel

Umeå universitet har en rik och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter: medicin, humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap.

Forskningen handlar till exempel om klimat, samiska urfolk, nordliga näringar och sjukdomar som är vanliga i norr.

Arktiskt centrum (Arcum)

Arktiskt centrum (Arcum) etablerades 2012. Arcum stärker upp det stora nätverket av arktiska forskare inom Umeå universitet med stödfunktioner, koordinering och en övergripande strategisk inriktning.  Hittills har fler än 300 forskare anslutit sig som affilierade forskare till Arcum, tack vare de  möjligheter till samarbete som centret ger.

Várdduo – centrum för samisk forskning

Vid Umeå universitet finns Sveriges enda centrum för samisk forskning - Várdduo. År 2000 inrättades Várdduo i syfte att utveckla forskningen i Sápmi om samiska samhällen, historia och språk.

Várdduo arbetar i samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle för att utveckla och föra ut forskningsbaserad kunskap i samiska frågor.

Institutionen för språkstudier

Institutionen för språkstudier har ett nationellt uppdrag att erbjuda utbildning i de nationella minoritetsspråken samiska (i vårt fall nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska) och meänkieli. Även i minoritetsspråket finska erbjuds utbildning. Utbildningarna i samiska omfattar både språk och kultur och ges på alla nivåer. Vi bedriver också forskning och forskarutbildning med inriktning mot urfolks- och minoritetsfrågor.

Climate Impact Research Centre (CIRC)

Climate Impact Research Centre (CIRC) är ett forskningscentrum vid Umeå universitet vars huvudsakliga verksamhet finns på Abisko naturvetenskapliga station som drivs av Polarforskningssekretariatet.

Forskningen vid CIRC handlar om arktiska och alpina ekosystem och hur de påverkas av miljö- och klimatförändringar. 

Arktisk utbildning

Umeå universitet ger flera kurser på grund- och magisternivå i Kiruna och i Abisko, norr om polcirkeln i arktisk miljö.

Många av våra utbildningsprogram erbjuder valbara kurser för studenter som vill tillföra ett tydligt arktiskt perspektiv på sin utbildning.

Umeå universitet är sedan länge medlem i studentutbytesprogrammet North2North, tillsammans med universitet i Sverige, Danmark, Grönland, Färöarna, Kanada, USA, Finland, Norge, Island och Ryssland.

Ett urval av arktiska kurser

Arktisk vetenskap A (4,5 hp, grundnivå)

Arktiska ekosystem (15 hp, avancerad nivå)

Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis (15 hp, avancerad nivå)

Profilkurs: Det föreställda Arktis (7,5 hp, avancerad nivå, distans)

Samarbeten med andra arktiska universitet

Som ett av de största och bredaste universiteten i den arktisk regionen internationellt har Umeå universitet en alltmer tongivande roll i samarbetsnätverket The University of Arctic (UArctic).

Arctic Five är ett partnerskap mellan fem arktiska universitet i Sverige, Norge och Finland. Huvudsyftet med samarbetet är att tillsammans erövra en stark position internationellt i frågor om Arktis. 

De fem universiteten arbetar även tillsammans mot en ansökan till EU om att bilda ett så kallat Europauniversitet med fokus på arktiska frågor.

På vandring över fjället mot framtidens klimat

Till forskningsstationen i Abisko kommer forskare från hela världen för att studera klimatförändringar.

Alpina ekosystem under lupp

Maja Sundqvist studerar natur i långsam förändring genom naturliga höjdskillnader i bergsområden.

Forskar om byars framtid

Forskarparet Doris och Dean Carson utmanar den traditionella synen på glesbygden genom sin forskning.

Med fokus på samers hälsa

Urfolk har generellt sämre hälsa än övrig befolkning, men lagen förbjuder inhämtning av etnicitet.

Farliga smittämnen gör entré när jorden värms upp

I klimatförändringens spår lurar både kända och okända infektionssjukdomar och vi människor måste vara redo.

Umeå är en del av Arktis

Vad är Arktis? Det finns många definitioner, men både Norrbotten och Västerbotten räknas in i svenska Arktis.

De försöker förstå klimatförändringarna vid Arktis

Jan Karlsson, professor i naturgeografi, fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i akvatiska ekosystem på höga latituder. Film: Wallenbergstiftelserna

Senast uppdaterad: 2023-01-03