"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Umeå universitet och Arktis

Den Arktiska regionen och dess utmaningar är ett starkt fokusområde för Umeå universitet. Vår unika bredd gör oss till en viktig kunskapskälla.

Norra Sverige, Sápmi och den arktiska regionen genomgår stora förändringar av kultur, klimat, hälsa och livsvillkor.

Umeå universitets geografiska läge ger oss unika möjligheter att bidra med ny kunskap av global betydelse.

Arktis ur en vidare vinkel

Umeå universitet har en rik och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter: medicin, humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap.

Forskningen handlar till exempel om klimat, samiska urfolk, nordliga näringar och sjukdomar som är vanliga i norr.

Arktiskt centrum vid Umeå Universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet etablerades 2012. Arktiskt centrum stärker upp det stora nätverket av arktiska forskare inom Umeå universitet med stödfunktioner, koordinering och en övergripande strategisk inriktning. Över 200 forskare har anslutit sig som anknutna forskare till Arktiskt centrum, tack vare de möjligheter till samarbete som centret ger.

Várdduo – centrum för samisk forskning

Vid Umeå universitet finns Sveriges enda centrum för samisk forskning - Várdduo. År 2000 inrättades Várdduo i syfte att utveckla forskningen i Sápmi om samiska samhällen, historia och språk.

Várdduo arbetar i samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle för att utveckla och föra ut forskningsbaserad kunskap i samiska frågor.

Institutionen för språkstudier

Institutionen för språkstudier har ett nationellt uppdrag att erbjuda utbildning i de nationella minoritetsspråken samiska (i vårt fall nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska) och meänkieli. Även i minoritetsspråket finska erbjuds utbildning. Utbildningarna i samiska omfattar både språk och kultur och ges på alla nivåer. Vi bedriver också forskning och forskarutbildning med inriktning mot urfolks- och minoritetsfrågor.

Climate Impact Research Centre (CIRC)

Climate Impact Research Centre (CIRC) är ett forskningscentrum vid Umeå universitet vars huvudsakliga verksamhet finns på Abisko naturvetenskapliga station som drivs av Polarforskningssekretariatet.

Forskningen vid CIRC handlar om arktiska och alpina ekosystem och hur de påverkas av miljö- och klimatförändringar. 

Arktisk utbildning

Vid Umeå universitet finns Arktiska forskarskolan för doktorander. Skolan erbjuder nära samarbete mellan doktorander och handledare, samt ett brett kontaktnätverk med andra arktiska universitet och deras arktiska forskning och utbildningar.

Umeå universitet ger flera kurser på grund- och magisternivå i Kiruna och i Abisko, norr om polcirkeln i arktisk miljö.

Många av våra utbildningsprogram erbjuder valbara kurser för studenter som vill tillföra ett tydligt arktiskt perspektiv på sin utbildning.

Umeå universitet är sedan länge medlem i studentutbytesprogrammet North2North, tillsammans med universitet i Sverige, Danmark, Grönland, Färöarna, Kanada, USA, Finland, Norge, Island och Ryssland.

Ett urval av arktiska kurser

Arktisk vetenskap (4,5 hp, grundnivå)

Arktiska ekosystem (15 hp, avancerad nivå)

Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis (15 hp, avancerad nivå)

Profilkurs: Det föreställda Arktis (7,5 hp, avancerad nivå, distans)

Samarbeten med andra arktiska universitet

Som ett av de största och bredaste universiteten i den arktisk regionen internationellt har Umeå universitet en alltmer tongivande roll i samarbetsnätverket The University of Arctic (UArctic).

Arctic Five är ett partnerskap mellan fem arktiska universitet i Sverige, Norge och Finland. Huvudsyftet med samarbetet är att tillsammans erövra en stark position internationellt i frågor om Arktis. 

De fem universiteten arbetar även tillsammans mot en ansökan till EU om att bilda ett så kallat Europauniversitet med fokus på arktiska frågor.

Arktiska höjdpunkter

Banarbetare går på räls i vinterlandskap.
Kyligt på jobbet? Det kan påverka hälsan

Kunskapsnivån om arbete i kyla och vilka risker på hälsan det medför är rätt låg i branschen menar forskare.

Vykort från Tromsø där konferens och nätverkande stod på schemat

Rebecca Tapper är nyantagen doktorand vid Avdelningen för hållbar hälsa.

Hur skapar vi förutsättningar för en rättvis omställning?

För sin forskning om klimat- och miljöpolitiska åtgärder tilldelas Camilla Sandström en Unescoprofessur.

Minoritetsspråk viktigt för hållbar utveckling

Lieuwe Jan Hettema är doktorand i språkvetenskap och anknuten till den arktiska forskarskolan.

Med fokus på urfolks engagemang i internationell politik

Luke Laframboise är doktorand i samiska studier med fokus på urfolkspolitik och arktiska relationer.

Nyfikenheten på det egna ursprunget ledde till magisterexamen

"För mig har det alltid känts som att en pusselbit har saknats".

De försöker förstå klimatförändringarna vid Arktis

Jan Karlsson, professor i naturgeografi, fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i akvatiska ekosystem på höga latituder. Film: Wallenbergstiftelserna

Senast uppdaterad: 2023-03-22