"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-08

Petter Svärd har försvarat sin avhandling

NYHET Petter Svärd, institutionen för datavetenskap, har försvarat sin avhandling Dynamic Cloud Resource Management – Scheduling, Migration and Server Disaggregation.

Stora datorhallar är ryggraden i så kallade datormoln, där användare kan hyra kapacitet. Men, ett vanligt problem är att datorresurserna i en datorhall fördelas ojämnt och att datorerna inte används till sin fulla kapacitet. Petter Svärd presenterar i sin avhandling vid Umeå universitet nya tekniker för smart resursutnyttjande i datorhallar.

Läs mer om avhandlingen.

Fakultetsopponent: Professor Odej Kao, Dept. Telecommunication Systems, TU Berlin

Betygsnämnd: Professor Anna Brunström, Dept. Mathematics and Computer Science, Karlstad University Docent Henrik Björklund, Dept. Computing Science, Umeå University 
Professor Erik Hagersten, Dept. Information Technology, Uppsala University

Handledare: Erik Elmroth
Assisterande handledare: Johan Tordsson

Bilden ovan: Petter Svärd, i randig slips, tillsammans med betygsnämnd och handledare i samband med disputationen om bättre hantering av datorhallar. Från vänster: professor Anna Brunström, Karlstad universitet, docent Henrik Björklund, Umeå universitet, professor Odej Kao, TU Berlin, professor Erik Elmroth, Umeå universitet, Petter Svärd, lektor Johan Tordsson, Umeå universitet, och professor Erik Hagersten, Uppsala universitet.

Redaktör: Mikael Hansson