"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-04

Philip Buckland invald i expertgrupp för forskningsinfrastruktur

NYHET Philip Buckland, docent i miljöarkeologi och föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD), infrastrukturer för arkeologi vid Umeå universitet, har valts in i "The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) Expert Group on Nordic FAIR Data Collaboration Opportunities".

Text: Per Melander

Gruppens uppdrag är att "... utveckla en vetenskaplig process för konkret nordiskt samarbete som omfattar FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse) forskningsdatahantering som bäst kan tjäna nordiska forskarsamhällen" till och med juni 2021.

Målet är alltså att utnyttja nationell infrastruktur för att främja öppen tillgång till forskningsdata enligt internationella standarder för sökbarhet, tillgänglighet, interoperabilitet och återanvändning.

Expertgruppen består av medlemmar med olika kompetenser som spänner över varierande forskningsområden och dataförvaltning. Dessutom förväntas medlemmarna ha en översikt över nordisk och internationell ställning inom sitt kompetens- och forskningsområde.

Övriga medlemmar i gruppen

Benjamin Pfeil (Bjerknes Centre for Climate Research)
Tuomas Alterä (TUNI/FSD)
Dag-Even Martinsen Torsø (USN)
Kari Lahti (UHel, laji.fi)
Katrine F. Holmestrand (DTU)
Jessica Parland-Von Essen (CSC, Elixir/FI)
Andreas Jaunsen, NeIC