"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-05

Pigg eller opigg i knoppen? Forskningens Dag nu i bokform

NYHET Att minnet sviker är ett orosmoment för många som börjar komma upp i åren eller har äldre anhöriga: Kan det vara demens? Den frågan står i centrum när Forskningens Dag från 2003 nu kommer i bokform.

Vanlig s.k. åldersglömska drabbar oss alla i olika grad, men vad skiljer den från Alzheimers sjukdom eller någon annan form av demens? Vad ligger bakom de förvirringstillstånd som kan uppstå hos äldre när de läggs in på sjukhus, t.ex. för att de ramlat och brutit lårbenshalsen.

De frågorna stod i centrum för en ovanligt välbesökt Forskningens Dag i Umeå den 26 oktober 2003. Men det handlade också om åldrandets villkor, om hur samhället ser på de äldre och om vilka faktorer som gör att så många ändå är friska och fullt aktiva ännu långt efter 85-årsdagen.

Föredragen och den avslutande frågestunden är nu samlade i en bok, den fjärde i ordningen från Forskningens Dag. I fyra föredrag beskriver forskare vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, några aspekter på området glömska-förvirring-demens hos äldre men också det goda åldrandet, vad det är som kan hålla oss friska efter 85.

Boken avslutas med en frågestund med föredragshållarna, ledd av Sverker Olofsson, Sveriges Television.

"Gammal och glömsk, är det så?"

  • Gösta Bucht, geriatrik, demonstrerar ett minnestest och berättar om gränsen mellan godartad åldersglömska och olika former av demens. När finns det skäl att själv söka läkare eller att se till att en anhörig gör det? "Kan man se minnet på röntgen?"
  • Katrine Riklund-Åhlström, diagnostisk radiologi, demonstrerar olika sätt att avbilda både hur hjärnan ser ut och hur den fungerar. "Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet?"
  • Yngve Gustafson, geriatrik, berättar om orsakerna till att äldre ramlar och förklarar varför akutvården i det läget kan göra ont ännu värre. "Demens på molekylnivå"
  • Christopher Fowler, farmakologi, beskriver vad som händer i hjärncellerna vid Alzheimers sjukdom och de vägar till bot som börjat skymta.

"Det goda åldrandet" – frisk också efter 85

  • Berit Lundman, omvårdnad, berättar om ett projekt som tar fasta på de friska i gruppen äldreäldre, dvs. människor över 85 år. Det finns vägar till ett gott liv också i den åldern, och nyckeln kan ligga i hur man ser på åldrandet.

Forskningens Dag föddes hösten 1998 av Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och har sedan dess genomförts årligen.

Arrangörer är Medicinska fakultetens informationskommitté.

Boken kan beställas kostnadsfritt från Hans Fällman, Medicinska fakultetens kansli, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ

Samtliga böcker från forskningens dag kan numera också läsas elektroniskt – helt eller kapitelvis – på www.umu.se/medfak/forskning/popularvetenskap.html

Redaktör: Hans Fällman