"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-21

Pionjär inom kritiska perspektiv på PR och strategisk kommunikation besöker institutionen!

NYHET 22 januari får Institutionen för kultur- och medievetenskaper besök av Professor Øyvind Ihlén, Universitetet i Oslo. Under besöket kommer han att hålla i veckans högre seminarium i medie- och kommunikationsvetenskap och föreläsa för våra studenter.

Professor Øyvind Ihlén är en verklig pionjär när det gäller kritiska perspektiv på PR och strategisk kommunikation. Han har bland annat introducerat Pierre Bourdieus tänkande inom detta område och varit betydelsefull för tillämpningen av kultur- och samhällsvetenskapliga persepktiv inom PR och organisationsforskningen. Ihléns forskning kan utöver detta beskrivas med nyckelorden retorik, sociologi, CSR (Corporate Social Responsibility), journalistik, miljöfrågor och sociala medier.

Sedan disputationen 2004 har flera av hans publikationer fått pris och han har författat många internationella översikter som behandlar forskningen inom PR-fältet. 

Föreläsningen för våra studenter går under namnet "Det nyttige elfenbenstårnet: Kristisk teori og praxis" och kommer handla om vikten av kritiska perspektiv på PR/strategisk kommunikation, även för praktiker.

Tid och plats: 22/1 09.00-10.00 Beteendevetarhuset, bt 105.

Det högre seminatiumet inom MKV kommer handla om "Ny horisont för PR-forskning".

Tid och plats: 22/1 15.15 Samhällsvetarhuset, Samvetet.

För ytterligare information om Øyvind Ihlén se:

http://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/oyvindih/http://oyvindihlen.wordpress.com/about/

Redaktör: Therese Högberg