"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-12

Piotr Matyba utses till Gunnar Öquist Fellow

NYHET Fysikern Piotr Matyba, Umeå universitet, utses till Gunnar Öquist Fellow av Kempestiftelserna. Utmärkelsen innebär att han får tre miljoner till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir dessutom hans mentor.

– Det är en stor ära! Jag har nyligen börjat arbeta på institutionen för fysik och labbet ekar tomt. Därför ger utnämnandet verkligen min självkänsla en skjuts och jag har fått stora ekonomiska möjligheter att starta upp min forskningsverksamhet, säger Piotr Matyba, forskarassistent vid institutionen för fysik.

Piotr Matyba har en unik forskningsprofil och studerar dynamiken hos elektroner och molekyler på ytor med hjälp av röntgenlaser. Nästan alla kemiska reaktioner sker på ytor. De molekylära detaljerna vi fram till i dag "vet" om olika reaktionsförlopp bygger på beräkningar och olika spektroskopiska metoder, men med hjälp av röntgenlaser kan man få en djupare experimentell inblick i mekanismen.

Internationell forskning inom laserområdet har gått framåt under det senaste två decennierna och i dag finns avancerade röntgenlasrar i småskalig bordsuppställning med vilka man kan fånga dynamiska ”ögonblicksbilder” av elektroner och atomer. Röntgenlaserns våglängd är väldigt kort och varje ljuspuls varar en miljondel av en miljarddels sekund eller ännu kortare.
– Detta är extremt snabbt! En puls motsvarar den tid det tar för en elektron att resa från ena sidan av en molekyl till den andra, säger Piotr Matyba. En sådan hög upplösning gör att vi kan se hur orienteringen på molekyler ändras, hur kemiska ändringar bryts och nya bindningar skapas och vi bygger upp en förståelse för hur reaktioner sker och hur man kan kontrollera reaktioner på ytor.

Om man förstår hur man styr den elektroniska och molekylära rörelser på ytor kan katalytiska ytor med bättre egenskaper till gagn för specifika kemiska reaktioner utformas. Dessa nya material kan i framtiden användas i katalysatorer för att splittra vatten till väte och syre eller katalysera kemisk återvinning av koldioxid.

Piotr Matyba fokuserar särskilt på molekylär dynamik och nya grafenmaterial för nästa generations katalysatorer.
– Jag kommer att ta itu med en av de stora utmaningarna i katalysvetenskapen. Man vet att vissa kemiska reaktioner kan initieras vid lägre temperaturer och med mycket högre effektivitet om molekyler linjeras upp på ytan med hjälp av laserljus. Det är inte klart hur sådana upplinjerade molekyler reagerar och skapar nya bindningar och jag ska undersöka det med hjälp av ultrakorta röntgenpulser som fångar stillbilder av reaktionsstegen.

Piotr Matyba kommer närmast från en postdoktortjänst, finansierad av Vetenskapsrådet, på JILA, ett gemensamt institut vid University of Colorado och the National Institute of Standards and Technology in Boulder.
– Det var där jag började fördjupa mig inom röntgenlaser. Forskargruppen jag ingick i är de stora hajarna på området. Nu får jag möjlighet att ta med denna spetskunskap till Umeå universitet och med det nya anslaget kan jag börja bygga upp mitt eget labb med forskare och experimentutrustning.

Biografi

Piotr Matyba föddes 1982 i Wrocław, Polen. År 2007 tog han en magisterexamen i experimentell fysik vid Umeå universitet. Därefter påbörjade han sina doktorandstudier vid institution för fysik vid Umeå universitet. Han disputerade 2011 inom organisk fotonik och elektronik med Ludvig Edman som handledare. Under sin doktorandtid var han med och utvecklade nya ljusemitterande elektrokemiska celler tillsammans med fysiker från Umeå universitet, Linköpings universitet och Eindhoven tekniska högskola vilket resulterade i flera högt citerade vetenskapliga artiklar och två patent. Åren 2011–2014 var Piotr Matyba postdoktor vid JILA, University of Colorado at Boulder och the National Institute of Science and Technology, USA, en tjänst finansierad av Vetenskapsrådet. I juli 2014 rekryterades han som forskarassistent till institutionen för fysik vid Umeå universitet.

Två pristagare 2014

Förutom Piotr Matyba utses även Fredrik Sandin, institutionen för system- och rymdteknik och EISLAB vid Luleå tekniska universitet, till Gunnar Öquist Fellow 2014 av Kempestiftelserna. 

För mer information, kontakta gärna:

Piotr Matyba, forskarassistent vid institutionen för fysikTelefon: 090-786 60 80
E-post: Piotr.matyba@physics.umu.se
Hemsida: Ultrafast Surface Science

Pressbilder

Foto: Johan Gunséus

Om Gunnar Öquist Fellow

Detta är tredje året i rad som forskare har utsetts till Gunnar Öquist Fellow. Förutom ett forskningsanslag om tre miljoner kronor, som får disponeras fritt under tre år, får den utsedda även 50 000 kronor som ett personligt pris. Professor Gunnar Öquist, Umeå universitets kanske internationellt sett mest välkände forskare, ställer upp med sitt namn och sitt mentorskap för den utvalda personen. Genom sitt långvariga arbete i Kungl. Vetenskapsakademien och sina många kontakter med Nobelpristagare har han värdefull erfarenhet av banbrytande forskning, som kan komma den utvalda personen till del.

Tidigare mottagare

2013:

Linda Sandblad, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitetJean-Michel Roberge, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå

2012:

Edouard Pesquet, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet

Redaktör: Ingrid Söderbergh