"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-13

Forskningsledare vid UCMR får finansiering till två KBC-postdoktorprojekt

NYHET Beslut har nu tagits om KBC postdoktorala stipendieprojekt 2023. Sex postdoktorprojekt kommer att finansieras för en period av två år av Kempestiftelsen, varav två projekt har sökande affilierade till UCMR.

Text: Ingrid Söderbergh

"KBC Postdoctoral Programme" finansieras av Kempestiftelsen och är avsett att främja interaktioner mellan KBCs institutioner vid Umeå universitet. Utlysningen är öppen för samarbetsprojekt mellan minst två forskningsledare anställda vid olika KBC-anslutna institutioner eller forskningscentra.

Sex postdoktorstipendier på 336 000 SEK/år för en period av två år finansieras av Kempestiftelserna.

Forskningsledare vid UCMR i beviljade projekt:

Projekt: Canonical and non-canonical roles of autophagy in positive-sense RNA virus replication
Lars-Anders Carlson, Institutionen för medicnk biokemi och biofysik, UCMR
Yaowen Wu, Kemiska institutionen, föreståndare för UCMR

 

Projekt: Development of multi-omics array platform based on highly sensitive nanoplasmonic chip
Thomas Wågberg, Institutionen för fysik
Ulrika Westerlind, Kemiska institutionen, UCMR