"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-08

Piteå kommun växlar upp samverkan med Umeå universitet

NYHET ULF är en samverkansmodell som ska föra akademi och skola närmare varandra, och Umeå universitet är ett av de fyra lärosäten som har huvudansvaret för försöksverksamheten. ULF är en förkortning av utveckling, lärande och forskning. En av de första skolhuvudmännen att teckna ett lokalt avtal var Piteå kommun, som sedan tidigare har ett långsiktigt samarbete med Umeå universitet vilket bland annat lett till riktade magisterkurser inom skolutveckling.

Fyra lärosäten har fått huvudansvaret för försöksverksamheten med ULF: Umeå universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod, i vilken ytterligare lärosäten ingår. I Umu-noden ingår Högskolan Dalarna, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och Örebro universitet. Nu har Umeå universitet påbörjat arbetet med att teckna sina avtal med skolhuvudmän i regionen. För Umeå kommun, Vännäs kommun, R10 (sammanslutning av inlandskommuner) och Örnsköldsviks kommun håller avtal på att tecknas – och avtalet med Piteå kommun är redan klart.

- Det känns fantastiskt att Piteå kommuns ULF-avtal äntligen är undertecknat! Det är en viktig milstolpe och garant för fortsatt samverkan med forskare vid Umeå universitet, och det ska bli spännande att följa lärares, skolledares och forskares konkreta arbete med att genomföra ULF-avtalets intentioner, säger Malin Westling, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

Inom ramen för försöksverksamheten ska dessa aktiviteter testas och utvecklas:

  • ”Inträdesstrukturer” (Strukturer som syftar till att skapa ett naturligt inträde för lärare, skolledare och forskare att medverka i praktiknära forskning.)
  • Aktionsforskning
  • Forskningscirklar
  • Examensarbete i samverkan

Piteå kommun kommer även att undersöka hur dessa kan länkas samman med varandra.

Det långsiktiga samarbetet med Piteå kommun, även kallat ”Piteå-modellen” har utvecklats under en längre period där anställda under perioder haft delade tjänster mellan universitet och Utbildningsförvaltningen.  En av universitets medarbetare som varit med från i samarbetet med Piteå kommun är Stina Westerlund, lektor i Pedagogiskt arbete, som skriver så här på ULF-bloggen:

 -  Att ta del av ULF-verksamhetens mål och visioner är otroligt glädjande. Här finns en nationell uppslutning som verkar för att få till stånd samverkan kring praktiknära forskning. Med ULF placeras så vårt arbete med Piteå kommun i ett större sammanhang och i en nationell rörelse.

- Med försöksverksamheten ULF skapas ett engagemang där Lärarhögskolan tillsammans med skolhuvudmän kraftsamlar för att skapa långsiktiga samverkansstrukturer mellan akademi och skola. Att liknande arbete sker på landets samtliga lärosäten med lärarutbildningar gör att det kommer vara oerhört spännande att följa utvecklingen av ULF, säger Maria Löfgren, rektor på Lärarhögskolan vid Umeå universitet.