"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-07

Plasmins roll vid autoimmuna sjukdomar

NYHET Enzymet plasmin verkar ha en väsentlig roll vid bl.a. reumatoid artrit, visar Jinan Li i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 10 februari.

Plasmin och dess förstadium plasminogen har ansetts vara inblandat i ett stort antal processer som innebär nedbrytning och omformning av s.k. extracellular matrix, dvs. den vävnad som finns utanför cellerna.

Avhandlingen studerar plasminets roll för inflammation vid både autoimmuna och andra sjukdomar, bl.a. reumatoid artrit (RA), multipel skleros (MS), sårläkning och infektion. Studier på möss som saknar enzymet visar att de är resistenta mot kollagen typ II-inducerad artrit men inte mot MS. Dessa fynd antyder att plasmin är viktig för uppkomsten av vissa autoimmuna sjukdomar. Traditionellt anses plasminets roll i sjukdomsprocesser ha att göra med nedbrytning av fibrin och andra typer av extracellulärt matrix.

Avhandlingens studier av plasminets funktion vid icke-autoimmuna sjukdomar och processer, t.ex. sårläkning, vävnadsåterbildning, bakterieinfektion och blodförgiftning, antyder att plasmin också kan ha en viktig roll genom att aktivera det s.k. komplementsystemet. Utifrån dessa och tidigare resultat föreslår Li att det finns ett funktionellt samband mellan frånvaron av plasmin och oförmåga att aktivera komplementsystemet.

Sammantaget förefaller plasmin ha väsentliga funktioner vid vissa typer av sjukdomsprocesser. Fortsatta studier är viktiga för att öka kunskaperna om plasminets roll vid autoimmuna och andra sjukdomar. Sådan forskning kan leda fram till nya läkemedel mot reumatism och läkemedel som förbättrar sårläkningsförmågan.

Jinan Li är doktorand vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysikTel. 090-786 67 04
E-post: jinan.li@medchem.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och har titeln Multifunctional Roles of Plasmin in Inflammation.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal KB3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är Dr. Mieke Dewerchin, Center for Transgene Technology and Gene Therapy, Belgien.

Redaktör: Hans Fällman