"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-25

Plastmaterial underlättar kemiska analyser

NYHET Anna Nordborg, Umeå universitet, har i sin avhandling tagit fram plastmaterial som kan separera olika ämnen från varandra. Detta är en viktig grund för kemiska analyser av allt från miljögifter till blodprover och proteiner.

För att kunna identifiera olika delar av ett prov är det viktigt att kunna separera delarna från varandra. En teknik för separationer är vätskekromatografi där prov lösta i en vätska fastnar på en yta, och sedan sköljs bort. Eftersom olika provdelar sköljs bort olika lätt kan de separeras från varandra. För att göra separationer möjliga behövs en yta där olika provdelar kan fastna på olika sätt olika länge.

Anna Nordborg har i sin avhandling utvecklat material som kan användas för att analysera vätskebaserade prover. Hon ger också exempel på hur materialet kan användas för att separera olika typer av proteiner från varandra. Proteiner är viktiga byggstenar i människokroppen och kan i vissa fall vara sjukdomsmarkörer, till exempel proteiner som bildas vid cancer. Ett delarbete är tillverkningen av ett ”bibliotek” av telomerer – molekylkedjor – som kan fästas på en materialyta och på så sätt ändra materialets egenskaper.

Molekylkedjorna tillverkas genom att mindre enheter – molekyler – fogas samman till en längre kedja. Sammanfogningen sker genom att en blandning av molekyler belyses med ljus. Fortsatt tillsats av fler molekyler ger längre och längre kedjor så länge ljuset är på. Molekylkedjorna byggs upp av olika enheter och får därmed olika egenskaper. Kedjor med negativ laddning ger en yta som är negativt laddad medan kedjor som trivs i vatten ger ett material som trivs i vatten. Kombinationen av ett bibliotek av molekylkedjor och olika typer av material ger stora möjligheter att skapa nya material för separationer och kemisk analys.

Slutligen visar Anna Nordborg ett exempel på hur ett materials ytegenskaper ändras när molekylkedjor fästs på ytan. Det tillverkade materialet har hon använt för att separera proteiner, där positivt laddade proteiner fastnar bättre och längre tid på en negativt laddad yta.

Anna Nordborg är född och uppvuxen i Hudiksvall. Hon började läsa kemi vid Umeå universitet 1996 och har en magisterexamen i kemi. Innan forskarstudierna arbetade hon som forskningsingenjör vid STFI AB (nuvarande STFI- Packforsk AB) i Stockholm.

Fredagen den 28:e mars försvarar Anna Nordborg, Kemiska Institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Synthesis and Modifications of Materials for Separation Science”. Svensk titel: Tillverkning och modifiering av separationsmaterial.Disputationen äger rum kl 10.00 i sal N360, Naturvetarhuset.
Fakultetsopponent är: Ao. Univ.- Prof. Dr. Michael Lämmerhofer, Christian-Doppler-Laboratory for Molecular Recognition Materials, Institute of Analytical Chemistry, University of Vienna, Wien, Österrike Avhandlingen försvaras på engelska.

För mer information, kontakta: Anna Nordborg Telefon: 090-7865485
E-post: Anna.Nordborg@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman