"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-02

Plastmjukgörare ökar könshormonproduktion

NYHET En studie från Umeå universitet visar att plastmjukgörare, ftalater, kan stimulera produktionen av könshormoner. Fyndet stärker misstanken att dessa ämnen kan påskynda pubertetsutvecklingen.

Ftalater är en grupp organiska kemikalier som används som mjukgörare i plaster. Eftersom de förekommer frekvent i bland annat leksaker, matförpackningar och plastgolv är det mycket svårt att undvika exponering. Från djurmodeller vet man sedan tidigare att höga doser av ftalater påverkar fostret och orsakar utvecklingsmässiga störningar, däribland hypospadi (missbildning av urinröret) och kryptorkism (en av eller båda testiklarna har inte vandrat ner i pungen), som en följd av minskad testosteroninsöndring.

Gunnar Selstams forskargrupp vid Inst. för molekylärbiologi kan nu visa att lägre koncentrationer av ftalater istället ökar produktionen av könshormoner. På celler från testiklar och äggstockar hos han- och honmöss visar de att en av de vanligaste ftalaterna (MEHP) stimulerar bildandet av könshormoner hos båda könen.

Enligt studien som publiceras i majnumret av tidskriften Reproduction är den sannolika mekanismen att ftalater, genom att påverka uttrycket av centrala gener i fettmetabolismen ökar mängden tillgängligt kolesterol, dvs. den grundsteroid varifrån samtliga könshormoner bildas. Detta är med andra ord en nyupptäckt verkningsmekanism för ftalater. Både könsdifferentieringen under fostertiden och pubertetsutvecklingen är kritiskt beroende av könshormonnivåerna och det är tänkbart att den stimulerande effekt som beskrivs i studien ger upphov till störningar av annan typ än de sedan tidigare kända, exempelvis att de påverkar pubertetsstarten.

För mer information, kontakta professor Gunnar Selstam, tel. 090-785 33 51, e-post gunnar.selstam@molbiol.umu.se eller doktorand David Gunnarsson, tel. 090/785 25 25, e-post david.gunnarsson@molbiol.umu.se

Läs hela artikeln på: www.reproduction-online.org/cgi/content/full/135/5/693

Redaktör: Hans Fällman