"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-13

Platsanalys för hyrcykelsystem

NYHET Det planeras för ett hyrcykelsystem i Umeå. För att ta reda på hur behovet och intresset ser ut runt universitetsområdet och Ålidhem genomförs nu en platsanalys i form av en enkät för dig som är student.

Nu planeras det för ett hyrcykelsystem i Umeå. Syftet med ett hyrcykelsystem är att minska antalet bilar men även att ge besökare och långväga pendlare ett hållbart resealternativ.

Hyrcykelsystemet skulle kunna göra det möjligt att använda cykeln som en del av resan, till exempel när kollektivtrafiken inte når ända fram eller där bytena är för tidskrävande. Bakom planeringen står Be Green Umeå, kommunens projektkontor för hållbarhetsprojekt som arbetar med hållbart resande och hållbart boende.

Be Green UmeåHyrcykelsystemet ska testas i mindre skala och det område som har valts ut är universitets- och sjukhusområdet samt det närliggande Ålidhemsområdet. En viktig del i planeringen är platsanalysen, d.v.s. att få fram de ultimata platserna för hyrcykelstationerna.

Platsanalysen genomförs i form av en enkät som skickas ut bl. a. till universitetets studenter och anställda för att se hur människorna i området rör sig och hur behovet ser ut.

Enkäten tar högst 5 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om du som student vill bidra genom att fylla i den. Länk till enkäten: http://www.anpdm.com/survey-public/434658427346455F4571/4144504074494B5A4471&Event=True

Information om Be Green Umeå finns på http://www.begreenumea.se.

Redaktör: Annica Höglund