"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-07-05

Platsbundna innovationer – finns de?

NYHET Det behövs samverkan och ett väl fungerande lokalsamhälle för att kunna möta dagens behov av innovationer. Detta var en av panelens konklusioner när PwC arrangerade seminariet "Platsbundna innovationer – finns de?" i Almedalen. Vicerektor Agneta Marell medverkade i panelen.

Under seminariet lyfte Agneta Marell universitetens roll i relation till platsens betydelse. Universitetets roll i innovationssystemet är att ligga i forskningsfronten på en global nivå. Numera är dessutom utbildningen, inte bara forskningen, en viktig del av innovationssystemet.

I seminariet deltog även: Enrico Baraldi professor Ångström lab Uppsala universitet, Christina Lugnet Generaldirektör Tillväxtverket, Umeås kulturhuvudstadsdirektör Jan Björinge och Carola Gunnarsson Centerpartiet Sala kommun.

Sammanfattning från seminarietSpännande städer skapar spännande innovationer

Redaktör: Karin Wikman