"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 1998-02-11

Plurikomplexa greenfunktionen och närliggande områden i pluripotentialteori

Fredagen den 27 februari försvarar Magnus Carlehed, Institutionen för teknik och resurshushållning, Mitthögskolan, Östersund, sin doktorsavhandling med titeln Plurikomplexa greenfunktionen och närliggande områden i pluripotentialteori.

Disputationen sker formellt vid Umeå Universitet, men äger rum kl 13.15 i Mitthögskolans hörsal, Östersund. Fakultetsopponent: professor Ahmed Zeriahi, Matematiska institutionen, Universitée Paul Sabatier, Toulouse, Frankrike.

I avhandlingen bevisas ett antal nya satser inom pluripotentialteorin, en 20 år gammal matematisk teori som generaliserar klassisk potentialteori till flera komplexa variabler.

Telefon till Magnus Carlehed: 063-10 38 81

Redaktör: Marit Andersson