"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-20

Podcast: Storslagen fjällmiljö

NYHET I en postcastserie lyfts ny kunskap och forskning om den storslagna fjällmiljön. I varje avsnitt möter programledaren Tomas Hagström en forskare och två gäster. I senaste avsnittet ”Lokal samverkan i fjällen” medverkar professor Katarina Eckerberg från Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Den svenska fjällregionen är en arena för upprepade intressekonflikter. Det kan handla om konkurrens mellan jakt och fiske, skogsbruk och gruvnäring eller konflikten mellan kommersiella intressen och naturskydd. Ett stort ansvar för att samverka bättre faller på olika samhällsaktörer – inte minst på lokal nivå. Det och mycket mer diskuterar Katarina Eckerberg (professor vid Umeå universitet), Anna von Sydow (samordnare för nationalparksarbetet på Naturvårdsverket) och Lennart Adsten (Vd på det gränsöverskridande utvecklingsbolaget Naboer AB) i det senaste avsnittet.

Lyssna på  avsnittet med Katarina Eckerberg

Här hittar du information om forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö

Forskningssatsningen finansieras av Naturvårdsverket och stödjer det nationella miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Redaktör: Eva Stoianov