"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-23

Polackers berättelser om livet i ett samhälle i förändring

NYHET Sedan 1989 har Polen gått från socialism mot demokrati och marknadsekonomi. En aktuell avhandling i etnologi undersöker hur människor i Polen skapar mening i sina erfarenheter av att ha levt och verkat i olika politiska och ekonomiska system.

Etnologen Katarzyna Wolanik Boström har intervjuat högutbildade och yrkesverksamma polacker, en opinionsbildande grupp i samhället och en känslig barometer för trender och maktkonstellationer.

Intervjuerna genomfördes under åren 1996–1998, då den första ”smekmånadsfasen” av samhällelig upprymdhet och uppoffringsvilja sades vara över, de ekonomiska och sociala omvandlingarna började ta konkreta former, och inflammerade uppgörelser med det förflutna fortsatte. Att berätta om sitt liv har en speciell innebörd för medborgare i det Polen som under nästan ett halvt sekel lydde under sovjetsystemet, med sin strävan efter att kontrollera medborgarnas liv in i minsta detalj.

Katarzyna Wolanik Boström analyserar hur akademiker, lärare, läkare, konstnärer och chefer berättar om sina liv med den polska historien som ständigt närvarande resonansbotten, och hur det individuella ödet vävs samman med bilderna av samhället och tidsandan, samtidigt som den egna handlingskraften starkt betonas.

I intervjupersonernas engagerade skildringar förmedlas hur barndom, skolgång, karriär och familjeliv genomsyrats av samhällsförhållanden som ställt mycket speciella krav på sina medborgare – och hur man kreativt bemött dessa krav. Familjens organisering, tillhörighet till ungdomsorganisationer, framgångar och bakslag i karriären, kan idag betraktas som tecken på konformitet eller obändigt motstånd mot den realsocialistiska politiken. De politiska, ekonomiska och sociala villkoren under socialismen och transformationen används för att klargöra berättarens förutsättningar och dilemman.

I beskrivningar av arbetslivet betonas hur en uppsjö av politiska och informella inslag gjort den strikt professionella hållningen svår eller t.o.m. omöjlig. Handlingar som idag känns moraliskt tvivelaktiga framställs som oundvikliga och acceptabla under andra samhällsomständigheter. Framsteg och bedrifter tillskriver intervjupersonerna främst den egna viljan och förmågan.

I sina levnadsberättelser bekräftar de, avfärdar eller förhandlar med offentliga berättelser om exemplariska biografier, om ett gott, riktigt och ädelt liv under olika skeden i den polska samhällshistorien.

Den 11 mars disputerade Katarzyna Wolanik Boström, institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, i etnologi med sin doktorsavhandling "Berättande liv, berättat Polen. En etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle".

Ladda ner och läs hela eller delar av avhandlingen på adress: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=475

För mer information eller intervju, kontakta gärna

Katarzyna Wolanik Boström
katarzyna@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink