"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-09

Polisaspiranter vill träna mera vid ratten

NYHET Polisaspiranter vill träna mer bilkörning och är i allmänhet inte särskilt rutinerade bilförare privat, konstaterar docent Jörgen Lundälv, Umeå universitet, efter en enkätstudie i Västsverige.

Forskningsrapporten Polisaspiranten som ville träna (106 sidor) redovisar en studie vid Polismyndigheten i Västra götaland 2008–2010., den första i Sverige om attityder och risktagande vid polisbilskörning hos unga polisaspiranter. Rapporten presenteras på en presskonferens i Göteborg den 9 november.

Sammanlagt 323 polisaspiranter som anställts av polismyndigheten i Västra Götaland medverkar i en omfattande enkät inför sin interna polisbilsförarutbildning. En majoritet var nöjda med att de fick en förarutbildning, men många var oförberedda på själva utbildningen och uppgav sig också ha dåliga förkunskaper, vara missnöjda med polisutbildningen och ha begränsad erfarenhet av att köra bil privat. 37 av aspiranterna kör överhuvudtaget inte bil på fritiden och 147 kör mindre än 1 000 mil/år. Sammantaget anser aspiranterna att de är dåligt förberedda för uppgiften som polisbilsförare.

Undersökningen visar att ett stort antal aspiranter tror sig ha lagstöd vid polisbilskörning som de i praktiken inte har. Ett exempel är att aspiranter tror att de får bryta spärrlinjer och spärrmarkeringar vid körning vid brådskande yrkesutövning. Att vara en förebild som polis är viktigt i samhället. Lika viktigt är att föraren alltid gör kontroll före körning av fordonet. Undersökningen visar att var tredje aspirant anser att det inte behövs göra någon kontroll före körning. Var tredje aspirant svarar också att det saknar betydelse om man parkerar polisbilen snett i en parkeringsruta. Hälften av aspiranterna ser det inte som någon förhöjd risk att köra om ett annat utryckningsfordon i vägtrafiken.

Rapportförfattaren Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Han är också verksam som universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, där han kan nås påmobil 0761-724711mobil 0702-151186
e-post Jorgen.Lundalv@surgery.umu.se