"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-04

Polisens organisationskultur är stark och svår att förändra

NYHET Polisen har en stark och traditionsbunden organisationskultur som är svår att förändra. Organisationskulturen har uppstått spontant, och verkar både förenande och splittrande. Det visar Henric Stenmark i sin avhandling vid Umeå universitet.

Organisationer med gamla anor kan med åren utveckla starka organisationskulturer, något som många företag strävar efter. Umeåforskaren Henric Stenmark kan nu för första gången visa att polisen har en sådan stark organisationskultur. Till skillnad från många företagskulturer har polisens organisationskultur uppstått spontant, alltså inte som resultat av ett förutbestämt och strategiskt arbete.

Henric Stenmark visar i sin avhandling att polisens organisationskultur är såväl sammanhållande som splittrande för organisationen. Resultaten tyder på att de tre personalkategorierna – poliser, juristutbildad polischefspersonal och civilanställda – inte är integrerade fullt ut.

Polisens organisationskultur uttrycks på olika sätt inåt i samspel mellan anställda, och utåt gentemot samhället. Polisväsendets särskilda uppdrag och formella ställning i samhället, en begränsad personalrörlighet, manliga normer och symboliska emblem bidrar till denna kultur. Dessutom stärks polisens organisationskultur av att det råder en viss slutenhet gentemot omgivningen, som följer av ställningen som en av samhällets byråkratiska eliter.

Trots den starka positionen kan organisationskulturen beskrivas som serviceorienterad. Polisens organisationskultur formas genom sociala interaktioner, samtidigt som kulturen formar de anställda i respektive yrkesroller. Poliser utvecklar ofta en stark yrkesidentitet, och den så kallade kårandan uppstår framförallt mellan patrullerande poliser.

Lördagen den 26 februari försvarar Henric Stenmark, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Polisens organisationskultur. En explorativ studie. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Lars Holmstrand, institutionen för pedagogik, Växjö universitet.

För mer information, kontakta:

Henric Stenmark, pedagogiska institutionenTel: 090-786 77 05
E-post: henric.stenmark@pedag.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson