"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-25

Polisutbildningen i Umeå ger högskoleexamen

NYHET Umeå universitet blir först i landet att ge polisstudenter högskoleexamen. Från höstterminen 2015 får de studenter som gör sin polisutbildning i Umeå 120 högskolepoäng i polisiärt arbete.

Polisutbildningen vid Umeå universitet har getts på uppdrag av polisen sedan år 2000, men polisstudenterna har inte kunnat erhålla högskolepoäng i polisiärt arbete eftersom detta inte funnits som "huvudområde". Universitetet bekräftar genom beslutet att Polisutbildningen håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna räknas som en av andra högskoleutbildningar. 

Sedan tidigare har polisstudenter i Umeå haft möjlighet att tillgodoräkna sig högskolepoäng inom andra huvudområden: omvårdnad, pedagogik, idrottspedagogik, socialt arbete och rättsvetenskap.

Genom beslutet kommer de polisstudenter som gör sin utbildning i Umeå att erhålla 120 högskolepoäng i polisiärt arbete och en högskoleexamen för den (exklusive sex månaders aspiranttjänstgöring) två år långa utbildningen.

Till grund för beslutet ligger bland annat polisutbildningens förarbete, som tillstyrktes av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-04-29:Ansökan om inrättande av huvudområde Polisiärt arbete

Kontaktpersoner vid polisutbildningen i Umeå

Lars Erik Lauritz, föreståndare, 070-268 87 67

Staffan Karp, ordförande, 070-395 67 06

Om Polisutbildningen

Polisutbildning bedrivs idag på tre platser i Sverige:

  • Polishögskolan i Solna (ingår från VT 2015 i Södertörns högskola)
  • Linnéuniversitetet i Växjö (på uppdrag av RPS sedan år 2001)
  • Umeå universitet (på uppdrag av RPS sedan år 2000)

Polisutbildningen i Umeå antar för närvarande 75 studenter per termin (höst och vår), och har totalt ca 300 helårsstudenter.

Redaktör: Michael Nordvall