"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-30

Politik kring globala hälsoprognoser överskuggar verkliga behov

NYHET Den senste tidens debatt om mödradödlighet maskerar ett större behov av att förbättra processen för att ta fram globala hälsoprognoser, och drar uppmärksamheten bort från behovet av åtgärder för att förbättra hälsan hos de mest sårbara och utsatta.

Detta är några av de kraftfulla slutsatser som dras i en grupp artiklar i denna veckas utgåva av PLoS Medicine, skrivna av ledande experter som ger insikter och åsikter kring vad prognoser betyder för global hälsa och hur man kan komma framåt med hjälp av bättre data, mätningar, koordinering och ledarskap.

Globala hälsoprognoser, som till exempel nivåer på mödra- och spädbarnsdödlighet, utvecklas mot milleniemålen och andra indikatorer på internationell hälsa och utveckling, är ofta en källa till kontroverser bland akademiska forskare och internationella organ, särskilt när olika prognoser kommer till olika slutsatser. Den senaste tidens kontrovers om den ”verkliga” mödradödligheten världen över ger möjlighet till reflektion och att debattera vägar till utveckling.

I gruppen av artiklar i PLoS Medicine ingår en introduktionsartikel till området av Peter Byass, Umeå universitet. Han beskriver där de viktigaste frågorna och Ties Boerma med medarbetares vid WHO:s, som en gång i tiden var den viktigaste producenten av globala hälsoprognosers, synsätt. Även synpunkter från forskarna Christopher Murray och Alan Lopez vid Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) i Seattle, USA berörs. Det amerikanska institutet har nyligen givit sig in på att göra prognoser över global hälsa.

Bland artiklarna återfinns de glömda ”användarnas” av globala hälsoprognosers perspektiv på nationsnivå, inklusive Osman Sankoh (nätverket INDEPTH, Ghana), som hävdar att prognosmakandet bör göras i samarbete med forskare och hälsoplanerare i låg- och medelinkomstländer. Wendy Graham (University of Aberdeen, UK) och Sam Adjei (Centre for Health and Social Services, Ghana) frågar i sin artikel efter mer ”ansvarsfullt prognosmakande”.

Med artiklarna följer en ledare av PLoS Medicine:s redaktörer, som hävdar att ”kontinuiteten i prognosticerandet av hälsoindikatorer är verksam alltför mycket på global nivå, och inte tillräckligt mycket på de nivåer där data faktiskt genereras och tolkas.”

För mer information, kontakta gärna Peter Byass (engelskspråkig) på:
e-post peter.byass@epiph.umu.semobiltelefon 076-787 30 07
Högupplöst porträttbild (öppnas i nytt fönster)

Redaktör: Bertil Born