"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-09

Politikers insatser underkänns i norr

NYHET Norrlänningar blir alltmer missnöjda med hur dagens politiker agerar för att gynna sysselsättning och företagande. Det visar nya resultat från Norrländsk regionstudie, som genomförs av forskare vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

– Missnöjet i de fyra nordligaste länen har ökat påtagligt de senaste åren, säger Ulf Wiberg, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet och delansvarig för undersökningen.

Sämst betyg får statens och landstingens utformning av politiken, medan kommunerna klarar sig bättre. Ulf Wiberg menar att en av huvudanledningarna till det ökade missnöjet är den ekonomiska krisen. Förutom att den har medfört neddragningar i samhällsservice, har också människor förväntningar på att politiker ska agera kraftfullt för att motverka arbetslöshet och konkurser inte infriats i tillräcklig utsträckning.

– Att kommunernas politiska agerande får ett bättre betyg beror sannolikt på att deras insatser framstår som tydligast och mest skräddarsydda för att rå på den lokala problembilden, säger Ulf Wiberg.

Fjällkommuner särskilt sårbara

Det finns också tydliga skillnader mellan norrlänningar vid kusten, inlandet och fjällen. Mest missnöjda är människor som bor i fjällkommuner, något som inte är så oväntat enligt Ulf Wiberg.
– I fjällkommunerna pressas både det privata näringslivet och samhällsservicen hårdare beroende på kostnader förknippade med glesheten och långa avstånd. Dessutom kämpar kommunerna mot befolkningsminskning och en åldrande befolkning.

Skillnad mellan länen

Ett genomgående mönster är också att fler är nöjda i Norr- och Västerbotten jämfört med Västernorrland och Jämtland. Mest positiva är norrbottningar, där faktiskt fler fortfarande är positiva än negativa till kommunernas agerande för sysselsättnings- och företagsutveckling.

Fakta: Norrländsk regionstudie

Undersökningen Norrländsk regionstudie har genomförts både år 2008 och 2010, och bygger på enkätsvar från cirka 2 500 slumpmässigt utvalda norrlänningar. Projektet finansieras av de tre nordligaste landstingen samt Umeå universitet, och genomförs av en forskargrupp vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Läs mer om Norrländsk regionstudie

För mer information, kontakta:

Ulf Wiberg kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 5537, 070-548 6466
E-post: ulf.wiberg@geography.umu.se

Hör också:

Sveriges Radio: Norrlänningarna underkänner politikerna

Redaktör: Camilla Bergvall