"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-26

POP-mätning avslutad

NYHET Den här veckan har UMF haft besök av Inna Nybom och Gisela Horlitz från Stockholms universitet. I sitt projekt studerar Inna Nybom flödet av långlivade organiska föroreningar (POP) från luft till bottensediment.

För fyra månader sedan placerade Inna Nybom ut passiva provtagare i UMF:s närområde, både i luften, vattnet och i bottensedimentet. Fram tills nu har de stått ute och samlat in mätdata, och den här veckan var det dags att samla in resultaten.

Förhoppningsvis ska informationen hjälpa till att ge svar på hur föroreningar som idag ligger bundna i sedimentet kan komma att påverkas av framtida förändringar i trofisk status och i tillförseln av kol från land.  

I projektet ingår provtagning även utanför Askö i Trosa skärgård, i Norge samt i Finland.

Redaktör: Markus Nordin