"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-20

Populär forskarskola öppnas för fler doktorander

NYHET Bio4Energy:s forskarskola för doktorander som studerar olika aspekter av bioraffinaderi – framtagandet av biodrivmedel, ”gröna” kemikalier och förnybar energi – kommer att öppnas för studenter vid andra lärosäten än dem som ingår i den egna forskningsmiljön.

Detta står klart efter det att forskarskolans första kurs, Biorefinery Pilot Research, avslutats och utvärderats av studenter, lärare och deltagande aktörer vid Norrlandskustens pilotanläggningar där teknik för framställning av biobränslen testas som ett steg på vägen mot industriell produktion.

– Eftersom senaste kursen blev väl mottagen både av studenterna och industrin kan vi tänka oss att låta minst två studenter som inte ingår i Bio4Energy delta, säger forskarskolans koordinator Ulrika Rova, professor vid Luleå tekniska universitet, LTU.

– Det finns ingen annan kurs i Sverige som belyser verksamheten vid dessa pilotanläggningar. Vi erbjuder två unika kurser som speglar forskningsmiljön i Bio4Energy. Förutom tekniker för bioraffinering ingår systemanalys i kurs två, System Perspective on Bioresources, fortsätter Ulrika Rova.

LTU:s rektor Johan Sterte, styrelseledamot i Bio4Energy, säger att öppnandet av forskarskolan blir ett viktigt steg i det uppdrag som Bio4Energy har: Att som strategisk forskningsmiljö utsedd av regeringen ta ett nationellt ansvar för utbildningen av morgondagens forskare och industrimedarbetare, de som kommer att utveckla svensk bioraffinaderiteknik till fullskalig industriell verksamhet.

– Bio4Energy har ett nationellt uppdrag att bidra med teknik för att framställa flytande bränslen med framförallt Sverige som bas. Beslutet är strategiskt. Vi ska omfamna resten av landet i ett första steg som är nationellt, ett steg mot att bygga upp en forskarskola som kan bli internationell.

Även Umeå universitets vicerektor Marianne Sommarin, Bio4Energy:s styrelseordförande, anser att satsningen är viktig.

– Förutom de nya kunskaper kurserna ger så vidgas doktorandernas personnätverk och de får kännedom om vilka specialiteter som finns i industrin och vid andra lärosäten. Detta kan inspirera till framtida utbyten och samarbeten. En återkommande synpunkt från doktorander som deltagit i forskarskolor under sin utbildning är just att de vetenskapliga nätverk man etablerat blivit oerhört värdefulla.

Även Bio4Energy:s föreståndare Stellan Marklund betonar vikten av att studenter som genomgått en grundutbildning i närliggande ämnen så som kemi, biokemi, fysik eller bioresursteknik – och kanske redan specialiserat sig i energiteknik eller materialvetenskap – uppmuntras att gå vidare och få den typ av specialistkunskap som kommer att krävas i en högteknologisk bioekonomi.

– Vi kan främja samarbetet genom att ge nya människor möjlighet att komma in i akademiska positioner. Då är det bra att vi öppnar forskarskolan så att alla har möjlighet att delta. Samtidigt knyter vi ihop utbildningar med varandra så att universiteten blir jämställda. Då kan vi erbjuda bättre utbildning till inte alltför höga kostnader, säger Stellan Marklund, professor vid Umeå universitet.

Text: Anna Strom
Foto: Sylvia Larsson

Om Bio4Energy

För mer information, kontakta gärna:

Ulrika Rova, Luleå tekniska universitetTelefon: 0920-491 31 15Stellan Marklund, Umeå universitet
Telefon: 090-786 57 15

Redaktör: Karin Wikman