"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-16

Populärt att studera i vår

NYHET Natten till 16 oktober stängde anmälan för program och kurser vårterminen 2021. Rekordmånga har visat intresse för studier. Såväl nationellt som i Umeå.

Text: Johanna Fredriksson

Drygt 257 000 personer har anmält sig till program och kurser på landets högskolor – en ökning med över 28 000 personer eller tolv procent jämfört med förra toppnoteringen vårterminen 2020, enligt Universitet- och högskolerådet, UHR.

– Vi såg en kraftig ökning av antalet sökande till höstterminen och den trenden fort­sätter i vår. Coronapandemins effekter på samhället och arbetsmarknaden har sanno­likt bidragit till det ökade intresset, men vi har inte analyserat detta närmare, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR, i ett pressmeddelande. 

35 av 37 universitet och högskolor har tagit emot fler anmäl­ningar, fyra av dem fick mer än dubbelt så många anmälningar jämfört med förra året. 

Rejäl ökning i Umeå

Umeå universitet har fått in 53314 ansökningar till vårterminen 2021, det är en ökning med 8153 ansökningar jämfört med vårterminen 2020 och 11754 fler än vårterminen 2019.

– Det är väldigt positivt och väldigt roligt att Umeå universitet har den attraktionskraften, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet.

Kurser mer populärt

Av de totala antalet sökande till vårterminen 2021 är det ungefär hälften som i första hand har sökt program och kurser på Umeå universitet – 25 555.

Av de ansökningar som kommit in är det 10543 sökande till enbart program, 41447 som har sökt enbart kurs och 1324 sökande till både program och kurs. 

Den 10 december får de sökande de första antagningsbeskeden. Den 16 december är sista svarsdag för att anta platsen.

Utveckling i antal sökande

Totalt antal sökande till vårterminens program och kurser på Umeå universitet, år från år:

2021: 53 314
2020: 45 161
2019: 41 560
2018: 42 614
2017: 42 185
2016: 41 732
2015: 41 845
2014: 39 289
2013: 33 795
2012: 29 401
2011: 31 139
2010: 27 275
2009: 22 865
2008: 22 230