"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-17

Populärt med klassbesök på Umevatoriet – ökat intresse för naturvetenskap

NYHET Umeås Science Centre Umevatoriet är fullbokat med klassbesök för hela vårterminen. Dessutom visar både Umeå kommuns och Umeå universitets antagningsstatistik att intresset för naturvetenskapliga och tekniska ämnen ökar.

– Intresset för att besöka Umevatoriet är rekordstort och det gläder vi oss åt. Det visar att naturvetenskapliga och tekniska ämnena står högt på skolornas dagordning, säger Annika Kjelsson Lind, föreståndare för Umevatoriet.
Hon hoppas nu på en vändande trend efter dystra larmrapporter om elevers kunskap och intresse för naturvetenskap.

På Umevatoriet får barn, elever och pedagoger experimentera och fördjupa sina kunskaper och erfarenheter i naturvetenskap, teknik och matematik tillsammans med kompetent personal. Som en del i lärarutbildningen får också studenter vid Umeå universitet kunskap om hur de kan undervisa i naturvetenskap på ett inspirerande sätt i en annan miljö än skolan.
– Lärare och blivande lärare är lika viktiga att nå som eleverna. Umevatoriet ger dem stöd att lyfta in naturvetenskap och teknik på ett spännande sätt i sin undervisning, säger Annika Kjellsson Lind.

Ett långsiktigt mål för Umevatoriet är att öka rekryteringen till naturvetenskapliga utbildningar. Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet och ordförande i Umevatoriets styrelse, anser att Umevatoriet också har en stor betydelse för det allmänna intresset och förståelsen för det naturvetenskapliga området.
– Skolelever kommer hem och pratar vid middagsbordet med föräldrar och syskon om sina upplevelser vid Umevatoriet. På detta sätt blir naturvetenskap ett naturligt samtalsämne i vardagen, säger han.

Den senaste antagningsstatistiken till gymnasieprogram i Umeå kommun visar också på ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik.
– Hösten 2013 ökade antalet elever på de naturvetenskapliga programmen i Umeå kommun med 84 elever jämfört med 2009. Det har också lett till att antalet naturvetenskapliga program har ökat i kommunen, säger Hans Lindberg, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Även Umeå universitet ser en förändrad trend. Framför allt har civilingenjörsprogrammen fått ett högre söktryck. Hösten 2013 började 337 studenter på ett civilingenjörsprogram. Det är mer än dubbelt så många jämfört med 2007.

I Sverige är det dock fortfarande få sökande till lärarutbildningarnas naturvetenskapliga inriktningar, något som också uppmärksammats i olika sammanhang.
– Ett sätt att råda bot på en framtida brist på behöriga naturvetenskapliga lärare är att erbjuda fler ingångar till läraryrket, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan vid Umeå universitet och ledamot i Umevatoriets styrelse.

Hösten 2014 startar därför Lärarhögskolan vid Umeå universitet ett ettårigt program som riktar sig till studenter som redan har en magisterexamen och snabbt vill läsa in en lärarbehörighet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Annika Kjellson Lind, föreståndare, UmevatorietTelefon: 090-786 69 32
E-post: annika.kjellsson-lind@umu.se

Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet och ordförande i Umevatoriets styrelseTel: 0704-93 85 27
E-post: anders.fallstrom@umu.se

Redaktör: Michael Nordvall