"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-27

Portabla verktyg för att dela IT-resurser

NYHET Målet med gridsystem är att det ska vara möjligt att dela IT-resurser när som helst och var som helst. Johan Tordsson, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat hur programvaruverktyg kan hjälpa till att överbrygga kompatibilitetsproblem mellan olika system.

Namnet grid kommer från analogin med elnätet och tanken är att alla typer av resurser ska finnas tillgängliga lika enkelt som elström fås ur väggkontakten. Denna vision brukar ibland beskrivas som IT på kran. Dessvärre finns det (ironiskt nog även det analogt med elnäten) stora kompatibilitetsproblem mellan dagens gridinfrastrukturer på grund av skillnader i de gränssnitt, protokoll och dataformat som används. Johan Tordsson har i sin avhandling studerat hur programvaruverktyg för resurshantering inom grid kan konstrueras för att överbrygga kompatibilitetsproblem. För användarna, i det här fallet applikationsutvecklare, kan dessa verktyg närmast liknas vid en reseadapter som konverterar mellan olika nätformat.

Avhandlingen studerar även algoritmer och arkitekturer för resursmäklare. Detta är en programvara som automatiserar och förbättrar matchningen mellan användarens krav, så kallade beräkningsjobb, och tillgängliga datorer. Denna process blir ofta oöverskådlig och svår att utföra manuellt då en gridinfrastruktur kan bestå av tusentals maskiner. Johan Tordsson har också undersökt lämpliga arkitekturer för att automatiskt hantera stora mängder jobb. I en studie undersöker han hur man bäst integrerar gridresurser i arbetsflöden, det vill säga grupper av jobb med interna turordningsberoenden. Dessutom undersöker han kvalitetsgarantier, exempelvis vilka mekanismer som krävs för att garantera start- och/eller sluttider för jobb. Ett sista bidrag är en studie av hur forskning inom programvaruteknik kan användas för att förbättra designen av gridprogramvaror.

Fredagen den 3 april försvarar Johan Tordsson, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Portable Tools for Interoperable Grids - Modular Architectures and Software for Job and Workflow Management". Svensk titel: "Portabla verktyg för interoperabla gridinfrastrukturer – modulära arkitekturerer och programvaror för hantering av jobb och arbetsflöden".
Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är Dr. Ramin Yahyapour, IT & Medien Centrum, Technische Universität Dortmund.

Läs hela eller delar av avhandlingenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-19630

För ytterligare information, kontakta:
Johan Tordsson
E-post: tordsson@cs.umu.se
Telefon: 070 - 307 20 75

Redaktör: Karin Wikman