"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-22

Positiv bild av att studera vid Umeå universitet

NYHET De flesta studenter är nöjda eller mycket nöjda med den utbildning som de får vid Umeå universitet. Det visar resultaten från Umeå universitets Studiebarometer 2014. Särskilt höga betyg får studieklimatet och lärarnas engagemang.

– Självklart är det väldigt roligt att de flesta av våra studenter trivs bra, eller till och med mycket bra, med sin utbildning och sin studiesituation, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Studiebarometern är en enkätundersökning som genomförs vartannat år vid Umeå universitet. Syftet är att skaffa information om utbildningserfarenheter från studenter som kommit ungefär halvvägs in i sina utbildningsprogram. Närmare 1 800 besvarade 2014 års Studiebarometer, vilket ger en hög svarsfrekvens – exempelvis 87 procent vid den samhällsvetenskapliga fakulteten och 74 procent vid den medicinska fakulteten.

Rätt utbildning och god gemenskap
Ur svaren framgår att de flesta tycker att studierna motsvarar förväntningarna, och drygt 77 procent känner att de har valt rätt utbildning. Även studieklimatet verkar bra – gemenskap och samarbete med andra studenter får högt betyg, liksom lärarnas engagemang. Studiernas organisering får också positiva omdömen – särskilt nöjda är studenterna med universitetsbiblioteket.

– Det finns förstås också områden som vi kan bli bättre på. Studenterna efterlyser mer inflytande över sina utbildningar, exempelvis när det gäller innehåll och schema, och att lärarna blir bättre på att återkoppla om studieresultat och prestationer, säger Anders Fällström.

Resultaten visar också att studenterna ägnar drygt 31 timmar per vecka till sina studier. Drygt hälften svarar att mängden schemalagd undervisning vanligtvis är tillräcklig (”lagom”). Av de övriga anger en majoritet att det ibland, eller vanligtvis, är för lite undervisning.

När det gäller känslan inför olika undervisningsinslag var muntliga presentationer, tentamensskrivningar och att hinna med allt studiearbete den största källan till oro. Mest trygg var man med arbete i grupp och i
användningen av programvaror, lärplattformar och liknande.

Om Studiebarometern 2014
Samtliga studenter som läste på den femte terminen på ett campusförlagt grundutbildningsprogram hade möjlighet att svara på enkätfrågor om studier, studiesituation, hälsa och tankar om fortsatta studier. Totalt deltog 1 762 studenter. Resultaten från enkäten ska ligga till grund för dialoger mellan olika nivåer och delar av universitet, t.ex. mellan fakultetsledningar och utbildningsprogram eller institutioner, och utmynna i aktiviteter för att förbättra universitetets utbildningar.

Läs mer:Studiebarometer 2014

Redaktör: Camilla Bergvall