"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-02

Positiva besked från Forte

NYHET Det blev historiskt bra utdelning för socialt arbete när Forte meddelade sitt beslut om forskningsprojekt. Socialt arbetes Katarina Andersson, Stefan Sjöström och Urban Markström fick alla positiva besked och totalt 8.04miljoner i anslag. Mattias Strandh erhöll också positiva besked som medsökande i Klara Johanssons projekt.

Här kommer en kort beskrivning om de olika projekten:

Katarina Andersson: Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet? En kartläggning och analys av hemtjänstens organisering och arbete nattetid

Stefan Sjöström: Tre perspektiv på polisens arbete med våldtäkt mot
män – brottsutsatta, målsägarbiträden och polisutredare

Urban Markström: Brukarbaserade sociala rörelser på det reformeradepsykiatriområdet – organisering och förhållningssätt till
vården

Mattias Strandh medsökande med Klara Johansson: Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?

Här kommer lite fakta från Fortes hemsida:

Det inkom 1032 ansökningar i Fortes allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd tidigare i år. Beviljandegraden var i år nästan 10 procent, vilket är högre än under de senaste åren.

Redaktör: Andre Tetting