"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-01

Avhandling: Positiva resultat av digital fallprevention för seniorer

NYHET Seniorer kan med fördel använda digital teknik för att förebygga fallskador. Fysioterapeuten Linda Månsson har utvärderat ett nytt digitalt träningsprogram samt utvecklat ett självtest för balansfunktion. Resultaten visas i en ny avhandling.

Den ökande användningen av digital teknik i samhället skapar nya möjligheter att erbjuda seniorer stöd att genomföra träning för att förebygga fall. Fallprevention är en viktig insats för att öka livskvalitén för seniorer och minska vårdbehovet. Tidigare forskning har visat att träningsprogram med balans- och styrkeövningar är effektiva för att förhindra fallolyckor, men att det ofta är svårt att upprätthålla på lång sikt. Doktoranden Linda Månsson har jämfört ett nytt digitalt fallpreventionsprogram, Säkra steg, med ett program som består av övningar i ett pappershäfte.

– Studien visar att seniorer tränade i lika stor omfattning med det nya digitala programmet och ett år efter start fortsatte den gruppen i större grad med övningarna, säger Linda Månsson.

All träning genomfördes på egen hand och deltagarna valde de övningar som passade deras behov och förutsättningar. Studien inkluderade 67 deltagare med en medelålder av 77 år. Data analyserades utifrån självrapporterade träningsdagböcker, frågeformulär samt mätningar av balans, gånghastighet och förmåga att resa sig upp från en stol vid studiens början och slut. Under de fyra månader som studien pågick förbättrades benstyrkan hos deltagarna. De upplevde själva att deras balans hade förbättrats men det gick inte att uppmätta med de test som utfördes.

– Nya metoder behövs för att mäta balansfunktion i den här gruppen av seniorer som är hemmaboende och relativt aktiva i samhället.

Under forskningsprojektet startade även utvecklingen av ett självtest i samverkan mellan ingenjörer, fysioterapeuter och tio seniorer. Målet var att kunna mäta balansfunktion med hjälp av en app i en mobil. De medverkade seniorerna bidrog med idéer och sina erfarenheter till både innehåll och användargränssnitt.

– Det är viktigt med en god användarupplevelse, så att testerna kan utföras korrekt och säkert på egen hand, anpassat utifrån seniorers önskemål, säger Linda Månsson.

Självtest-appen har två test, ett balanstest där man testar stående balans i två positioner under 30 sekunder och ett där man reser sig upp från en stol upprepade gånger. Mobilen rullas in i en halsduk som knyts runt midjan så att den placeras på ländryggen för att kunna mäta rörelse under testerna. En prototyp av självtestet validerades mot kliniska tester som ofta används av fysioterapeuter för att mäta balans och benstyrka. Där visades ett visst samband för styrketesterna och några av balanstesterna med positionen ”fötter ihop”, för resterande balanstester visades ett mindre eller inget samband.

– Seniorerna visade stort intresse av den digitala tekniken som vi presenterade för dem och uppskattade verkligen att deras åsikter är av betydelse för forskningen. Deras deltagande är centralt för att vi ska kunna skapa appar som är lätta att förstå och använda.

Linda Månsson är född i Helsingborg, examinerad sjukgymnast vid Hälsohögskolan i Umeå. Hon har arbetat kliniskt ca 20 år i Sverige, Irland och Spanien.

 

Om disputationen

Linda Månsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar fredag 5 februari kl. 9.00 sin avhandling Digital fallprevention för seniorer: Utvärdering av en ny träningsapp samt utveckling av ett självtest för balans och styrka. Fakultetsopponent Rolf Moe-Nilssen, Professor emeritus, Universitet i Bergen, Norge. Huvudhandledare Marlene Sandlund.

Kontakt

Linda Månsson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post