"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-04

Positivt i Umeå om Nobelpris i fysiologi eller medicin

NYHET – Det är fantastiskt roligt med ett Nobelpris till grundläggande forskning om molekyler och mekanismer av stor fysiologisk betydelse, säger Staffan Johansson, professor och prefekt vid Institutionen för Integrativ medicinsk biologi.

Text: Ola NIlsson

David Julius och Ardem Patapoutian har, med sina respektive forskargrupper, identifierat några av de molekylära receptorer som möjliggör detektion av fysikaliska och till viss del kemiska stimuli och omvandlar dessa till nervsystemets ”språk”, vilket är beroende av elektriska signaler.

Båda forskarna har kombinerat molekylärbiologiska och elektrofysiologiska tekniker för att kunna identifiera receptorer för, framför allt, temperaturförändring respektive mekanisk påverkan. I båda fall är receptorerna jonkanaler vilka vid stimulering av respektive typ öppnas och släpper in positivt laddade joner genom cellens membran. Detta innebär en elektrisk ström som kan initiera vidareförmedling av signalen i nervsystemet.

De receptorer/jonkanaler som Julius identifierat är känsliga för flera olika typer av stimuli, både värme, speciellt smärtsam sådan, och kemiska stimuli som t.ex. capsaicin, vilken ger chilipeppar dess karakteristiska brännande smak.

– I min egen forskargrupp här i Umeå har vi haft anledning att citera Julius då samma eller liknande receptortyper också tycks finnas i synapser i centrala nervsystemet, säger Staffan Johansson professor och prefekt vid Institutionen för Integrativ medicinsk biologi.

De receptorer/jonkanaler som Patapoutian identifierat fungerar som mekanotransduktorer av betydelse för såväl beröringssinne som för smärta, proprioception, det vill säga sinne för de egna kroppsdelarnas position, avkännande av blodtryck m.m.

Detta är inte första gången studier av jonkanaler belönats med Nobelpris. 1991 fick Erwin Neher och Bert Sakmann Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina studier av enskilda jonkanalers funktion med den s.k. ”patch clamp”-tekniken. 2003 fick Roderick MacKinnon och Peter Agre Nobelpriset i kemi för klarläggande av jonkanalers struktur respektive upptäckten av vattenkanaler.

 

Kontakt