"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-12

Positivt med tidig språkinlärning

NYHET Barn tycker att det är roligt att lära sig främmande språk. Forskare från Umeå universitet har studerat 160 svenska elever som en del i en större europeisk studie.

Elever, lärare och föräldrar upplever tidig inlärning av engelska som något positivt. Det visar de första resultaten från Ellie-studien (Early Language Learning in Europe). 1 200 elever från sju europeiska länder, däribland Sverige, ingår i studien. Undersökningen visar att 7-8-åringar är väldigt motiverade att lära sig främmande språk som engelska, och de är medvetna om sin egen förmåga och vilka framsteg de gör inom det egna lärandet.

Undervisningen av de unga eleverna koncentreras främst på att lyssna, förstå och kommunicera det främmande språket. Tidig språkinlärning uppfattas av rektorer, lärare och föräldrar som en viktig faktor för lärprocessen överhuvudtaget.
Undersökningen visar också att en variation i undervisningsmaterial och arbetssätt bidrar till att skapa en positiv språkutveckling och stärker motivationen för att lära sig det främmande språket.

Vem som undervisar barnen i engelska skiljer sig åt mellan de olika länderna i undersökningen. I vissa länder, som till exempel Kroatien och Polen, är den undervisande läraren utbildad språklärare. I Sverige är det främst klassläraren som står för undervisningen. – Det finns både fördelar och nackdelar, säger Eva Lindgren, som är en av två forskare från Umeå universitet som arbetar med studien. Fördelen med att ha klassläraren som språklärare är att eleverna känner sig trygga med honom eller henne. Nackdelen är att läraren inte nödvändigtvis har utbildning i engelska. I förslaget till en ny lärarutbildning som presenterades i början av december, föreslås engelska bli obligatoriskt för alla som arbetar med undervisning i grundskolans årskurser 1-6. Det tycker Eva Lindgren är bra.
– Eftersom de allra flesta skolor börjar med engelska redan i årskurs 1 är det rimligt att också de lärarna har läst språket under sin lärarutbildning.

Ellie-studien är ett treårigt projekt som finansieras med EU-medel. Det sträcker sig över tre år och följer 1 200 elevers utveckling inom inlärning av främmande språk. Undersökningarna genomförs via intervjuer, observationer och enkäter. Såväl elever som lärare, skolledare och föräldrar ingår i undersökningsmaterialet. Den svenska delen av Ellie-studien utförs av Umeå universitet och forskarna Eva Lindgren, Kansliet för lärarutbildning och Gun Lundberg, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Fil.dr. Eva Lindgren, Kansliet för lärarutbildning Telefon: 090-786 95 84, 070- 614 90 13
E-post: eva.lindgren@educ.umu.se

Fil.lic. Gun Lundberg, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen Telefon: 090 -786 78 76
E-post: gun.lundberg@educ.umu.se