"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-02

Praktikplats ska meddelas i tid

NYHET Rektor har beslutat att fastställa regler för meddelande om praktikplacering.

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär för studenten en förändring i den normala studiesituationen och ibland även i privatlivet. Det är därför viktigt att studenten har tid att förbereda sig inför praktiken.

Antalet praktikplatser som universitetet kan ordna på studieorten eller inom dess pendlingsavstånd kan vara begränsade. En student kan därför få en placering som kräver boende på annan ort än studie- eller hemorten. Därför är det särskilt viktigt att praktikplacering meddelas i god tid.

De nya reglerna är som följer:

  • En praktikplacering som inte kräver boende på annan ort än studie- eller hemorten ska i normalfallet meddelas studenten minst två veckor innan praktiken ska påbörjas.
  • En praktikplacering som innebär boende på annan ort än studie- eller hemorten ska i normalfallet meddelas studenten senast en månad innan praktiken ska påbörjas.
  • I förekommande fall ska det finnas information i utbildningsplanen om att praktikplacering på annan ort kan bli aktuellt.

Om praktikplacering inte kan meddelas inom de angivna tidsramarna ska studenten få detta besked senast vid den angivna tidpunkten. Då ska även skälen till varför ett besked inte kunnat lämnas i tid anges. Studenten ska samtidigt få besked om när slutligt besked om praktikplats kommer att ges.

Redaktör: Anja Hansen