"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-23

Praktiskt stöd för återgång till arbete

NYHET Att komma tillbaka till jobbet efter utmattning, psykisk ohälsa eller långvarig smärta kan kännas svårt för både den som drabbats och för arbetsgivaren. Nu har en praktisk handledning vid återgång till arbete tagits fram av forskare vid Umeå universitet.

Therese Eskilsson, forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinska fakulteten.
Foto: Mattias Pettersson

Psykisk ohälsa är ett växande problem och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ångest- och stressyndrom ökar mest och är särskilt vanligt inom skola, omsorg och vård. Stress är inte negativt i sig, men stress under längre perioder utan tillräcklig återhämtning kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa.

Utveckling av grundmodell

Inom forskningsprojektet Strukturerad metod för hälso- och sjukvård, som främjar dialog mellan arbetsgivare och patient för att förbättra återgång i arbete vid psykisk ohälsa har forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering utvecklat ett metodstöd. Grundmodellen ADA (Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång) har utvecklats vid Lunds universitet, och är en metod som involverar arbetsplatsen för att underlätta arbetsåtergång.

Det som forskarna vid Umeå universitet har gjort är att ta ADA steget vidare till ADA+.

– I vår studie har 51 personer med utmattningssyndrom deltagit tillsammans med arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan, berättar Therese Eskilsson, som är forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och projektledare.

Syftet var att undersöka om metoden är ett bra stöd vid återgång i arbete och ett praktiskt verktyg för de som inom hälso- och sjukvården arbetar med exempelvis förebyggande insatser och rehabilitering. Projektet har utvärderats genom att deltagarna besvarat frågor om hälsa, arbetsförmåga och arbetssituation både före och efter deltagandet. För att utvärdera hur användbart verktyget är har forskarna intervjuat personer med utmattningssyndrom, arbetsgivare, rehabiliteringskoordinatorer och handläggare vid Försäkringskassan.

Vem gör vad?

Handledningen Metodstöd ADA+ publiceras nu som bok. Den innehåller både teoretisk kunskap och praktiskt användbara verktyg för såväl mötet mellan de drabbade med personerna och deras arbetsgivare, som vid val av anpassningar och åtgärder på arbetet.

– Vi har bland annat lagt till ett avsnitt om dialog mellan den som är sjukskriven och arbetsgivaren. Vi har utvecklat en egen modell för samtalet som leds av en rehabiliteringskoordinator, och den resulterar i att man får en tydlig plan för vad som behöver göras och av vem, säger Therese Eskilsson.

Samtalet handlar om vad den som är sjukskriven kan göra, exempelvis att lära sig sätta gränser och ta pauser, men också vilka åtgärder arbetsgivaren kan vidta, som att ordna med ett eget rum, anpassa arbetsuppgifter och informera arbetskamrater.

Kognitiva nedsättningar

En blind fläck har tidigare varit anpassningar på arbetsplatserna, utifrån de kognitiva nedsättningar som många drabbas av vid utmattningssyndrom.

– Man kan få problem med minne, koncentration och uppmärksamhet. Det kan exempelvis bli svårare att hålla fokus i ett samtal, läsa böcker eller följa handlingen i ett tv-program. Man kanske lätt glömmer sådant man har tänkt göra i en nära framtid, som att handla mat efter jobbet. I ADA+ har vi lagt till ett avsnitt som berör detta och ger konkreta råd, säger Therese Eskilsson.

Metodstöd ADA+ kommer nu att spridas på olika sätt framför allt inom hälso- och sjukvården och företagshälsan.

Stresskonferens i Umeå

27-28 november hålls en stresskonferens i Umeå på temat Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare. Den arrangeras av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Konferensen riktar sig till personer som arbetar med behandling/rehabilitering vid utmattningssyndrom och de som på olika sätt arbetar med ökad arbetsåtergång. På konferensen kommer metodstödet att delas ut.

Läs mer om stresskonferensen

Metodstödet kommer också att finnas för gratis nedladdning:

www.fhvmetodik.se

www.vardhandboken.se

För mer information, kontakta:

Therese Eskilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapiTelefon: 090-786 9138
E-post: therese.stenlund@umu.se

Redaktör: Lena Åminne