"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-23

Predict - för tidig upptäckt av cancer

NYHET Inom ramen för den nya nationella strategin för Life Science har RCC Norr, Umeå universitet och Region Västerbotten startat ett utvecklingsprojekt om biomarkörer – ämnen i blodet som kan identifieras tidigt hos patienter med cancer.

Predict-projektet undersöker hur dessa markörer fungerar i en frisk befolkning eller när en specifik cancerdiagnos misstänks.

Genom att hitta biomarkörerna i blodet kan cancer också upptäckas i ett tidigare skede, vilket ökar patientens chans att överleva sjukdomen.

I Västerbotten finns unika möjligheter att undersöka prover från friska personer, genom de hälsoundersökningar som alla västerbottningar bjuds in till vid 40, 50 och 60 års ålder. De som undersöks tillfrågas om de vill lämna ett blodprov. prov för forskningsändamål.

Biobanken norr har cirka 140 000 blodprover från unika individer. Många har också lämnat mer än ett prov. RCC Norrs statistiker sammanställer regelbundet dessa blodprover med Cancerregistret på Socialstyrelsen, för att ta reda på vilka individer som har utvecklat cancer och för att analysera varför vissa personer utvecklar sjukdomen.

Det finns många biomarkörer för cancer som redan är kända för forskarna och ett urval kommer att analyseras i utvecklingsprojektet.

Vissa cancerformer växer långsamt, utan uppenbara symtom. Tanken är att det i framtiden skulle vara möjligt att lägga till ett blodprov, till exempel vid ett mammografi eller en hälsokontroll, för att analysera om de kända cancerbiomarkörerna finns i blodet.

Beatrice Melin, professor inom onkologi, berättar mer om Predict