"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-07

PREDICT stormöte 29 september

NYHET Projektledningen för PREDICT bjöd i slutet av september in till informationsmöte om vad som hänt sedan sist i arbetet med infrastrukturen för precisionsmedicin.

Text: Elin Thysell

På mötet informerades att den inskickade etiksansökan nu är godkänd.

- Godkännandet är mycket glädjande. Det innebär att vi nu har tillstånd att lagra information om blodprov, biomarkörer, kopplat till enkät eller kliniska data i en säker forskning databas vid Umeå universitet, säger huvudprojektledare Beatrice Melin.

Etiktillståndet gör att flera forskargrupper ska kunna ta del av viktig kunskap från insamlade prover i forskningsdatabasen, för att öka förståelsen för många olika sjukdomar och att studera hur olika sjukdomar påverkar varandra.

Etiktillståndet öppnar även för att framledes ge deltagare möjlighet att genom att återkontakt ta del av information om forskningsfynd som kan ha betydelse för dennes framtida hälsa.

Avgörandet huruvida informationen kan påverka en deltagares hälsa kommer avgöras av ett kliniskt råd med erfarna läkare. Återkontakten gäller även förfrågan om önskan att delta i framtida studier för att undersöka bästa behandling för att förebygga eller påverka en sjukdom baserat på forskning inom PREDICT.

- Det är viktig för oss att testa det nya samtycket och förstå hur det tas emot. Därför kommer vi nu genomföra en pilot med utskick till 1000 deltagare i Västerbottens hälsoundersökning, förklarar Elin Thysell biträdande huvudprojektledare.

Projektledningen informerade också om det pågående arbetet med att ta fram en specifikation för databasen. I samband med detta arbete kommer en webenkät skickas ut till forskare på medicinska fakulteten för att generellt kartlägga nuvarande och framtida behov av lagring och hantering av forskningsdata. PREDICT kan ge en möjlighet att lagra och analysera sina data på ett säkert sätt. För mer information kontakta ansvarig projektledare för databasen, Carl Wibom.

Utlysning koordinator

Utlysning att anmäla intresse för att vara koordinator för ett visst sjukdomsområde ligger ute med sista ansökningsdag 1 nov. Välkommen med din ansökan, en kort motivering samt CV till elin.thysell@umu.se.

Informationsmöten regelbundet

Informationsmöten kommer hållas regelbundet för alla intresserade forskare och annonseras på PREDICT:s hemsida samt nyhetsbrev till medarbetare på fakulteten, mellan möten kontakta gärna Elin Thysell för upplysning om eventuella frågor.