"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-29

Prefekt och biträdande prefekt på Arkitekthögskolan kliver av

NYHET Två personer av tre i ledningen på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, prefekten Ana Betancour och biträdande prefekten Anna Croon, lämnar sina ledningsuppdrag.

Ana Betancour och Anna Croon lämnade på måndagen besked om att de lämnar sina uppdrag som prefekt och biträdande prefekt med två månaders varsel.

Betancour och Croon uppger som anledning till uppsägningen av sina prefektkontrakt att de upplever sig sakna det stöd från fakultets- och universitetsledningen som de behöver för att kunna leda och utveckla Arkitekthögskolan.

Förutom Ana Betancour och Anna Croon, har Carl-Johan Vesterlund, programansvarig för arkitektprogrammet, samt Tobias Westerlund, studierektor, meddelat att de lämnar sina uppdrag.

Fakulteten har inlett processen med att identifiera personer som kan fylla vakanserna och kommer att agera för att lösa den uppkomna situationen på bästa möjliga sätt. Fakultetsledningen har initierat dialoger med universitetsledning, NTK Umeå naturvetar- och teknologkår och anställda vid Arkitekthögskolan.

 

Om Arkitekthögskolan

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus. Skolans mål är att utbilda framtida arkitekter som kan arbeta för social förändring, mot ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i ett etiskt förhållningssätt till professionen.

 

Läs mer om Arkitekthögskolan